Inom eller utanför verksamhetsområdet

För att kunna anslutas till kommunens ledningsnät måste din fastighet vara belägen i de områden som kommunen beslutat ska ingå i verksamhetsområdet.

Det finns tre möjliga verksamhetsområden.

  1. för dricksvatten
  2. för spillvatten
  3. för dagvatten.

Om du vill koppla in din fastighet kan du ringa vår kundservice för att få information om anslutning och kostnad.

Möjligt att få vatten utanför verksamhetsområdet

Det kan finnas möjlighet att anslutas även om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet. Om du lämnar in en intresseanmälan gör vi en utredning om förutsättningarna för anslutning och beräknar kostnaden. Är det fler fastigheter i närheten som önskar anslutning kan ni göra intresseanmälan tillsammans. Om det går att ansluta fastigheten upprättas ett särskilt avtal mellan oss och fastighetsägaren.

Om anslutning inte är möjlig kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i.