Inom eller utanför verksamhetsområdet

För att kunna anslutas till kommunens ledningsnät måste din fastighet vara belägen i de områden som kommunen beslutat ska ingå i verksamhetsområdet.

Det finns tre möjliga verksamhetsområden.

  1. för dricksvatten
  2. för spillvatten
  3. för dagvatten.

Om du vill koppla in din fastighet kan du ringa vår kundservice för att få information om anslutning och kostnad.

Möjligt att få vatten utanför verksamhetsområdet

Det kan finnas möjlighet att anslutas även om din fastighet inte ligger inom verksamhetsområdet. Om du lämnar in en intresseanmälan gör vi en utredning om förutsättningarna för anslutning och beräknar kostnaden. Är det fler fastigheter i närheten som önskar anslutning kan ni göra intresseanmälan tillsammans. Om det går att ansluta fastigheten upprättas ett särskilt avtal mellan oss och fastighetsägaren.

Om anslutning inte är möjlig kanske det finns en vattenförening i din närhet som du kan gå med i.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .