Avfallskvarn

Avloppsvatten med nermalt matavfall är mycket näringsrikt med hög andel organiskt biologiskt nedbrytbart material (BOD). Om BOD hamnar i havet bryts det ner och tar massor av syre från havsvattnet. Därför är det viktigt att rena avloppsvattnet från BOD innan det släpps ut i havet. Det medför att det är en nackdel med hög andel BOD i det avloppsvatten som ska renas i våra avloppsreningsverk. Avloppsnätet klarar inte heller av att transportera matavfall och risken är stor att det blir stopp med driftstörningar som följd. Av de anledningarna tillåter vi inte anslutning av avfallskvarnar (matavfallskvarnar) till avloppsnätet.

Olika riktlinjer kommuner emellan

I kommuner där biogas produceras i reningsverken är det nermalda matavfallet något positivt. Den funktionen finns inte i reningsverken i våra fyra kommuner. Matavfallet blir i stället till biogas och biogödsel efter utsortering, vilket innebär att det istället är positivt att få in så mycket utsorterat matavfall från hushållen som möjligt. Det är en anledning till att riktlinjerna om avfallskvarnar (matavfallskvarnar) också kan skilja sig åt mellan kommunerna.

Utsortering av matavfall

Ditt matavfall gör stor nytta om du sorterar ut det i en speciell papperspåse som du sedan lägger i det bruna kärlet som sopbilen tömmer. Matavfallet återvinns då till biogas och biogödsel. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen. Detta är enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige.

Läs mer om matavfall här.