Avfallskvarnar

Spillvattennätet klarar inte av att transportera matavfall och risken är stor att det blir stopp med driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarnar till avloppsnätet.

Utsortering av matavfall

Matavfall sorteras i en speciell papperspåse som du sedan lägger i det bruna kärlet som sopbilen tömmer. Matavfallet återvinns till biogas och biogödsel. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen. Detta är enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige.

Läs mer om matavfall här.