Avfallskvarnar

Spillvattennätet klarar inte av att transportera matavfall och risken är stor att det blir stopp med driftstörningar som följd. Av den anledningen tillåter vi inte anslutning av avfallskvarnar till avloppsnätet.

Utsortering av matavfall

Matavfall sorteras i en speciell papperspåse som du sedan lägger i det bruna kärlet som sopbilen tömmer. Matavfallet återvinns till biogas och biogödsel. I stort sett allt ditt matavfall kan slängas i papperspåsen. Detta är enligt det nationella målet för återvinning av matavfall och enligt beslut hos kommunfullmäktige.

Läs mer om matavfall här.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .