Enskilt avlopp och slamtömning

Man som drar slang för slamtömning.

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning. Kommunens miljökontor hanterar tillstånd för dessa. Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avlopps­anläggningen i det område där du har din fastighet.

SMS-tjänst
Vi erbjuder en SMS-tjänst för meddelande om planerad slamtömning samt kvittens efter avslutad tömning. Anmäl dig till tjänsten här >

Enskild avloppsanläggning

Den enskilda avloppsanläggningen består av en slamavskiljare med infiltrationsanläggning, alternativt en sluten tank. Slamavskiljaren har normalt tre avdelningar och fungerar så att de tyngre partiklarna sjunker till botten, där de bildar ett slam.

När sker slamtömningen

Tömning av slamanläggning årligen

Din slambrunn och slutna tank ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Vänd dig till kommunens miljökontor för information om hur ofta din anläggning ska tömmas. Dit vänder du dig även om du vill ansöka om förlängt tömningsintervall. Slammet definieras som hushållsavfall och tömningen sker av våra entreprenörer.

I Gagnef, Leksand och Rättvik sker ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar under perioden mars-december. I Vansbro utförs den ordinarie slamtömningen under hösten.

Annonsering inför tömning

Entreprenören som utför tömningen annonserar i det lokala annonsbladet innan ordinarie slamtömning påbörjas. Är ni registrerade i vår SMS-tjänst får ni ett SMS före och efter tömning. Nedan finns även ett tömningsschema som uppdateras kontinuerligt.

Här kan du se i vilken ordning tömningen sker inom kommunen >

Här hittar du planerad tömning enligt traktkartan >länk till annan webbplats

Akut eller extra tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi s.k budad tömning som sker inom tre dagar, eller akuttömning som sker inom 8 timmar. Pris för detta finns i Avfallstaxan.

Kontakta vår kundservice för beställning och information på 020-200 210.

Har du egen brunn och behöver beställa akut slamtömning i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro utanför telefontid: Ring 020- 333 363

(Våra ordinarie telefontider är vardagar kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.00.)

Förbered för slamtömning

Framkomlighet till brunn

Slambilen är stor och tung. Vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

  • Röj ordentligt ända fram till brunnslocket.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader.
  • Markera gärna anläggningen med en vimpel.

Uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Slamanläggningen används inte under en period eller har låg belastning

Enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan söka dispens hos kommunens miljökontor.

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Ansök om dispens

Ansökan görs hos respektive kommuns miljökontor, en handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen. 

Tungt lock

Tungt lock

Arbetet med slamtömning medför många belastnings- och förslitningsskador på grund av tunga lyft.

Belastningsreglerna säger att personal som tömmer brunnar inte ska lyfta vikter över 15 kg, när locket kan skjutas åt sidan gäller max 35 kg.

Dala Vatten och Avfall tar, med stöd av kommunens avfallstaxa, ut en extra avgift som i dagsläget är 500 kr vid tungt lock som kräver dubbel bemanning.

Byte av tungt lock

Det finns många olika leverantörer av lätta och säkra utbyteslock på marknaden. Om ni har ett tungt lock och väljer att inför nästa tömning byta ut ert lock kontakta Dala Vatten och Avfall och informera om att det inte längre finns behov av dubbel bemanning vid er anläggning. 

Vid frågor och stopp

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 020-200 210.

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.

Kostnad för slamtömning står i avfallstaxan för din kommun.

Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Gagnefs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leksands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vansbro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster