Våra avloppsreningsverk

Insidan av Fornby avloppsreningsverk.

Våra avloppsreningsverk är moderna anläggningar som tar hand om det du spolar ner i toaletten, duschen, köksavloppet och från tvättmaskinen. Även regn- och smältvatten som rinner ner i rännstensbrunnar går i vissa fall till reningsverket. 

Vi har 23 avloppsreningsverk inom vårt verksamhetsområde i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Här presenterar vi de största verken, ett per kommun.

Bodarnas avloppsreningsverk

Till det här avloppsreningsverket som ligger i Gagnef är 5.900 abonnenter anslutna. Det är dimensionerat för att ta hand om 2.550 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

Anläggningen utför mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Slammet som uppkommer i verket komposteras och blir till anläggningsjord. Det renade vattnet släpps till Dalälven.

Leksands avloppsreningsverk

Leksands avloppsreningsverk byggdes på 1960-talet och genomgick en större ombyggnation 1979-80 då bl.a. ett biologiskt reningssteg byggdes till. 2019 har verket renoverats igen.

8.000 abonnenter är anslutna. Det är dimensionerat för att ta hand om 3.885 kubikmeter avloppsvatten per dygn. I verket tar vi även emot slam från enskilda avloppsbrunnar i Gagnefs och Leksands kommuner.

Från 2017 tar verket även emot spillvatten från Insjön via en överföringsledning.

Anläggningen utför mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Slammet som uppkommer i verket komposteras och blir till anläggningsjord. Det renade vattnet släpps till Österdalälven.

Avloppsreningsverket i Leksand från utsidan.

Rättviks avloppsreningsverk

Till verket är 7.800 abonnenter anslutna. Det är dimensionerat för att ta hand om 4.800 kubikmeter avloppsvatten per dygn. I verket tar vi även emot slam från enskilda avloppsbrunnar i Rättviks kommun. Under 2016-2017 gjordes en om- och tillbyggnad för att öka verkets kapacitet.

Anläggningen utför mekanisk, biologisk och kemisk rening.

Slammet som uppkommer rötas i en rötkammare och omvandlas till anläggningsjord. Vid rötningen produceras biogas som används för uppvärmning av lokalerna i verket. Det renade vattnet leds ut i Siljan.

Mer fakta om verket och ombyggnationen. Pdf, 2 MB.

Avloppsreningsverket i Rättvik från utsidan.

Vansbros avloppsreningsverk

Vansbros centrala avloppsreningsverk har 2.700 anslutna abonnenter. Det är dimensionerat för att ta hand om 1.200 kubikmeter avloppsvatten per dygn.

Anläggningen utför mekanisk, kemisk och biologisk rening.

Slammet som uppkommer i verket komposteras och blir till anläggningsjord. Det renade vattnet leds ut i Västerdalälven.