Vi har byggt för framtiden

Ozon

Den är lätt att ta för given, infrastrukturen i samhället, den som skapar förutsättningar för bygden och hjälper människors liv att fungera i vardagen.
Intresset för att bygga hus och bosätta sig i Leksand ökar och avloppsreningsverkets kapacitet behövde utökas.

Med ett nyrenoverat reningsverk förbättras förutsättningarna för ett hållbart växande Leksand. Anslutningen till reningsverket bedöms öka i framtiden dels genom nybyggnation och dels genom anslutning av fastigheter som idag har enskilda avlopp. Verket kommer även att klara tillfälligt högre belastningar mycket bättre - bland annat under sommarmånaderna och vid kraftig nederbörd.

Verket har efter ombyggnationen samma reningsteknik med modernare maskiner. Anläggningen är nu även mer driftsäker och drar mindre energi.

Utökad kapacitet
Kapaciteten har höjts från 15 000 personer till 19 000 och anläggningen kan med enkla medel göras godkänd för 22 000 personer. Ett normalt dygn på verket renas mellan 3000 och 4000 kubikmeter avloppsvatten. Under sommaren och turistsäsongerna renas nästan det dubbla.

Luktfritt och bättre arbetsmiljö
Verket har ett nytt ventilationssystem med utsug nära vattenytan och luften renas med hjälp av ozon. Därav är anläggningen nästan luktfri.

Nya lokaler gör att arbetsmiljön har fått en markant förbättring.