Körschema slamtömning

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet och ett SMS skickas ut till de nummer som registrerats för SMS-tjänstenöppnas i nytt fönster. Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning är lätt åtkomlig och tydligt utmärkt. Det är därför viktigt att du tar del av hur du ska förbereda för slamtömning.

Nyhet - färgmarkering efter utförd tömning

Nytt är att slamavskiljarna som töms under ordinarie tur från och med 1 juni kommer att färgmarkeras efter utförd tömning. Markeringen kommer att göras på marken intill anläggningen. Årets färg för 2020 är röd.

Traktkarta för slamtömning

Med hjälp av vår traktkarta för slamtömning kan du hitta information om under vilket veckointervall som slambilen kommer till din fastighet. Observera att planeringen är preliminär. Håll muspekaren över bilden nedan så får du se ett exempel på hur resultatet av en sökning ser ut.

Till traktkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gagnef - körschema

Höstens tömning startar vecka 39 och pågår fram till vecka 42.

Vecka 41–42: Rista, Mon, Lindan, Hovänget, Djur, Bomsarvet, Västerfors, Nordbäck, Överbacka,
Gimsbärke, Sifferbo, Gimmen, Djurmo, Gröntuv, Moje, Gräv, Gråda

Preliminär slamtömningsplanering 2020 - Gagnef >PDF


Senast färdigställda områden:

Vecka 39–40: Lövsjön, Flen, Källbäcken, Hagen, Holsåkern, Mossel, Sandviken, Syrholen, Sälje

Vecka 39–40: Tansen, Myrholen, Högberget, Lindbyn, Bröttjärna, Säl, Nysäl, Ellheden, By, Björka,
Bäsna, Arvslindan


Leksand - körschema

Höstens tömning fortsätter vecka 47.

Vecka 47-48

  • Hjortnäs,Tällberg och Plintsberg

Preliminär slamtömningsplanering 2020 - Leksand >PDF


Senast färdigställda områden:

Vecka 37-38

  • Broänget, Västra Björken, Backbyn, Hallberget, Tasbäck, Mon, Hjulbäck, Fornby, Sunnanäng, Hjortnäsheden


Rättvik - körschema

Höstens tömning fortsätter vecka 43.

Vecka 43-44
  • Näset, Furudal, Arvet, Sunnanhed, Norrboda, Sörboda och Dalbyn

Preliminär slamtömningsplanering 2020 - Rättvik >PDF


Senast f
ärdigställda områden:

Vecka 35-36

  • Övre Gärdsjö, Nedre Gärdsjö, Ingels, Born

Vansbro - körschema

Vecka 41-42

  • Uppsälje, Gruvan, Rutån, Finnön, Hjulbäck, Stationsområdet, Utanheden,
    Borgheden, Överborg, Snöbyn, Noret

Vecka 45-46

  • Äppelbo

Preliminär slamtömningsplanering 2020 - Vansbro >PDF


Senast färdigställda områden:

Vecka 39-40

  • Grånäs, Högosta, Morn, Snöborg, Utsälje

Förändringar i körschemat 2020

Inför 2020 har vi justerat slamtömningsschemat för Vansbro kommun, det innebär att vissa områden kommer att få slamtömning något tidigare jämfört med 2019.

Förändringen sker på grund av att vi, för att skydda avloppsreningsverket från processtörningar, måste fördela mängden brunnsslam som lämnas där över en längre tidsperiod. Avloppsreningsverket kan bara ta emot en begränsad mängd brunnsslam från enskilda avlopp per dygn, blir mängden slam för stor fungerar inte reningsprocessen som den ska.