Latrin från torrdass, husbil och båtar

Vet du hur du ska hantera din latrin? Nedan listar vi vilka alternativ du har.

Bild på godkänt latrinkärl

Fritidshus

Är du fritidshusägare och vill bli av med din latrin så finns våra återvinningscentraler (ÅVC) till för dig. En latrintunna och tillhörande hantering av latrinavfallet betalas via faktura, för aktuell prisuppgift se avsnittet "Enskilda avloppsanläggningar" i avfallstaxan för din kommun. Latrintunnor för torrtoalett som är köpta på någon av våra ÅVC:er lämnas också in till våra ÅVC:er kostnadsfritt.

De latrinkärl som du köper hos oss har måtten:
Diameter: 39,5 cm
Höjd: 43 cm

Ta kontakt med personalen innan du lämnar latrinkärl. ÅVC Dala Floda har dock ingen möjlighet att ta emot latrinkärl utan vi hänvisar dig till ÅVC Djurås.

Husbilar och husvagnar

Vi har ingen möjlighet att ta emot latrin och gråvatten från husbilar och husvagnar. Det finns möjlighet att lämna detta på de flesta campingar och på en del rastplatser. Närmaste tömningsplats hittar du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Båtar

Har du en båt med toalett som du behöver tömma kan du göra det vid Kajen i Leksand. Tömningsstationen ligger strax uppströms Leksandsbron. Det är inte tillåtet att tömma båtlatrin i sjön.