Slamanläggningar

Det finns olika typer av slamanläggningar som slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk. För att din avloppsanläggning ska fungera bra och inte belasta miljön måste slamanläggningen tömmas och kontrolleras regelbundet.

Slamtömning, service och egenkontroll

En av de viktigaste skötselåtgärderna är att tömma slamavskiljaren. Slamavskiljare ska tömmas minst en gång per år enligt de kommunala föreskrifterna. Läs föreskrifterna här, sidan öppnas i samma fönster.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Enligt miljölagstiftningen ansvarar du för att reningen fungerar som den ska. Slamtömning, service och egenkontroll är stöd och förutsättningar för det. Det finns flera skäl till att regelbundet titta till och följa upp din anläggning:

  • Anläggningen håller längre om den sköts rätt
  • Anläggningen renar och skyddar bättre om den får tätt underhåll och kontrolleras
  • Fel upptäcks snabbt om anläggningen undersöks regelbundet

Information om olika avloppsanläggningar - länklista

Läs mer om olika avloppsanläggningar, hur de fungerar samt vad som är viktigt att tänka på för att de ska fungera bra:

Avloppsguidens ordlista

Trekammarbrunn, BDT-vatten, biofilm, blandad avloppsvatten, osv... Det finns många facktermer att hålla reda på när man läser om enskilda avlopp och slamanläggningar.

Spola rätt

Vad som spolas ner får stor betydelse för din avloppsanläggning. Avloppsanläggningar är designade för att rena normalt avloppsvatten från hushåll. Det vill säga avlopp från toaletter, bad, disk och tvätt. Och i toaletten är enbart kiss, bajs och toalettpapper välkommet. Detta kan hända om fel saker hamnar i avloppet:

  • Farliga starka kemikalier kan slå ut de bakterier som bryter ner föroreningar i avloppsvattnet. Om den biologiska reningen slås ut får hela anläggningen i regel problem med sin rening och anläggningen kan ta skada. I synnerhet markbaserade anläggningar kan sätta igen om föroreningarna inte bryts ner som de ska. Farligt avfall har inte i avloppet att göra. Lämna in det på din kommuns återvinningscentral.
  • Fett och såpa kan lyckas slinka igenom slamavskiljare och orsaka igensättningar i reningssteget. Fett kan också orsaka proppar i avloppsledningar. Spole helt enkelt inte ned fett i avloppet. Om det är mycket fett så kan du hälla ut det – häll över det i en flaska med hjälp av en tratt. Mindre mängder kan torkas ut till exempel stekpannor med papper och källsortera.

Undvik överbelastning

Dagvatten, takvatten och annat dräneringsvatten ska inte ledas till avloppsanläggningen.

Spabad, badtunnor och större badkar (mer än 300 liter) kan leda till överbelastning. Om du tänker installera något sådant behöver du kolla så att avloppsanläggningen är rätt dimensionerad.

Backspolning av vattenreningsfilter ska inte ledas till avloppsanläggningen, de är inte gjorda för att ta emot den mängden eller den koncentration av metaller som kan följa med.