Minireningsverk

I ett minireningsverk sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. Förenklat kan man säga att de flesta minireningsverk fungerar som stora avloppsreningsverk men i mindre skala.

Många modeller på marknaden

Det finns många olika modeller av minireningsverk på marknaden, det de har gemensamt är att de är förtillverkade kompakta lösningar. Den vanligaste varianten är slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning.

Slamtömning av minireningsverk

Alla minireningsverk behöver tömmas enligt fabrikantens instruktioner. I våra fyra kommuner sker tömning med konventionell slamtömningsteknik med enfacksbilar. Det innebär att vi inte har möjlighet att använda avvattningsteknik eller fylla på med vatten efter tömning.

Om du överväger att skaffa ett minireningsverk är det viktigt att du först kontrollerar att vi har möjlighet att slamtömma det.

Mer information om minireningsverk hittar du på avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är viktigt att tänka på vid slamtömning av minireningsverk?

Tömningsinstruktion måste finnas

För att säkerställa att minireningsverket blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion ska det finnas tydliga tömningsinstruktioner i direkt anslutning till verket.

Märk ut var tömning ska ske

  • Det ska vara tydligt markerat var slamtömningen ska ske. Samtliga lock som ska öppnas ska vara markerade och inuti minireningsverket ska det tydligt framgå med markeringar var slamsugning ska ske.
  • Om det ska slamtömmas till en viss nivå ska denna nivå, om det är möjligt, vara tydligt markerad i minireningsverket.

Skydda anläggningen från skador

Som fastighetsägare är du skyldig att vidta omfattande åtgärder för att skydda anläggningen från skador vid tömning med slambil. Tänk därför på att skydda eventuellt känsliga delar i samband med slamtömningen. 

Komplicerat tömningsförfarande kan kräva närvaro av sakkunnig

Om minireningsverket har mycket komplicerat tömningsförfarande kan enda lösningen vara att fastighetsägaren eller annan sakkunnig person deltar vid själva tömningen. Beroende på tömningsförfarande kan tilläggsavgifter för slamtömning tillkomma.

Återfyllning av vatten är fastighetsägarens ansvar

Många minireningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten, det är inte en tjänst vi tillhandahåller eftersom slamtömningsbilarna inte har något vatten med sig. Att se till att verket återfylls med vatten är fastighetsägarens eget ansvar. Genom att anmäla dig till vår sms-tjänst får du ett sms direkt efter utförd slamtömning, sidan öppnas i detta fönster.

Skötsel och underhåll

Service och kontroll

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och tillstånd från kommunens tillsynsmyndighet. Minireningsverk ska regelbundet genomgå service och kontroll av sakkunnig. Regelbunden, professionell tillsyn via serviceavtal med tillverkaren bör finnas, vilket innebär minst en årlig funktionsgenomgång, byte av slitdelar vid behov och i vissa fall provtagning.

Fastighetsägaren ansvarar för egenkontroll

Utöver ovanstående måste du som fastighetsägare också ha en egenkontroll över driften. Leverantören av reningsanläggningen bör kunna tillhandahålla ett underlag för en driftsjournal, där de viktigaste kontrollpunkterna finns med, både för fastighetsägaren mellan servicetillfällena och för servicefirman.

Leverantören bör även kunna lämna uppgifter om de vanligaste felen och hur de lagas, för att underlätta för dig som fastighetsägare att själv kunna rätta till de enklaste problemen.