Minireningsverk

I ett minireningsverk sker avloppsreningen i en förtillverkad produkt. Förenklat kan man säga att de flesta minireningsverk fungerar som stora avloppsreningsverk men i mindre skala.

Många modeller på marknaden

Det finns många olika modeller av minireningsverk på marknaden, det de har gemensamt är att de är förtillverkade kompakta lösningar. Den vanligaste varianten är slamavskiljning, kemisk fällning och biologisk nedbrytning.

Om du överväger att skaffa ett minireningsverk är det viktigt att du först kontrollerar att vi har möjlighet att slamtömma det.

Mer information om minireningsverk hittar du på avloppsguiden.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slamtömning av minireningsverk

Tömningsinstruktion måste finnas

För att säkerställa att minireningsverket blir tömt på ett sätt som inte påverkar dess funktion ska det finnas tydliga tömningsinstruktioner i direkt anslutning till verket.

Märk ut var i verket tömning ska ske

Du ska även tydligt ha märkt ut var i verket tömning ska ske samt se till att eventuellt känsliga delar i verket skyddas. Om tömningsinstruktion eller skydd saknas som medför risk för skada på anläggningen i samband med tömning, kan personalen välja att inte tömma anläggningen.

Skydda känsliga delar

Tänk också på att skydda eventuellt känsliga delar i samband med slamtömningen.

Återfyllning av vatten är fastighetsägarens ansvar

Många minireningsverk måste efter tömningen återfyllas med rent vatten, det är inte en tjänst vi tillhandahållaer eftersom slamtömningsbilarna inte har något vatten med sig. Att se till att verket återfylls med vatten är fastighetsägarens eget ansvar. Genom att anmäla dig till vår sms-tjänst får du ett sms direkt efter utförd slamtömning.

Skötsel och underhåll

Det är viktigt att följa tillverkarens anvisningar och tillstånd från kommunens tillsynsmyndighet. Minireningsverk ska regelbundet genomgå service och kontroll av sakkunnig. Regelbunden, professionell tillsyn via serviceavtal med tillverkaren bör finnas, vilket innebär minst en årlig funktionsgenomgång, byte av slitdelar vid behov och i vissa fall provtagning.

Utöver det måste du som fastighetsägare också ha en egenkontroll över driften. Leverantören av reningsanläggningen bör kunna tillhandahålla ett underlag för en driftsjournal, där de viktigaste kontrollpunkterna finns med, både för fastighetsägaren mellan servicetillfällena och för servicefirman.

Leverantören bör även kunna lämna uppgifter om de vanligaste felen och hur de lagas, för att underlätta för dig som fastighetsägare att själv kunna rätta till de enklaste problemen.