Sluten tank

En sluten tank fungerar som uppsamlingsbehållare för avloppsvattnet från vattentoaletter i väntan på vidare rening.

För att den här typen av avloppstank ska fungera bra bör den helst bara anslutas till extremt snålspolande toaletter. Därför rekommenderas inte en sluten avloppstank för BDT-avlopp (bad, tvätt och diskvatten) från hushållet, det behöver renas i en separat avloppsanläggning.

Läs mer om slutna tankar på avloppsguiden.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Egenkontroll

  • Tanken har ett fungerande överfyllnadslarm installerat.
  • Tanken och tilloppsledningarna är täta.

Skötsel och underhåll

  • En sluten tank ska vara hel och ha ett låst lock för att förhindra olyckor.
  • Kontrollera regelbundet att överfyllnadslarmet fungerar.
  • Kontrollera att tanken och tilloppsledningarna är täta. Äldre slutna tankar bör provtryckas för att man ska vara säker på att den är tät. Om läckage uppstår kan dricksvattentäkten förorenas.

    Vid misstanke om att den slutna tanken är otät (vid inläckage eller utläckage) ska kommunens tillsynsmyndighet kontaktas.
  • Tanken har ett fungerande överfyllnadslarm installerat.
    Tanken och tilloppsledningarna är täta