Välkommen på invigning!

Ozon

Avloppsreningsverket i Furudal har byggts om!

Furudals avloppsreningsverk byggdes 1972 och renoverades senast 1990. Därefter har
endast underhålls- och reparationsarbeten utförts och avloppsreningsverket hade blivit
omodernt och slitet.

Processtekniskt var anläggningen även dyr i drift på grund av gamla och slitna maskiner.
I och med ombyggnationen blev driften mer kostnadseffektiv och dessutom kommer anläggningen kunna drivas miljövänligare och säkrare.

För att klara av dagens krav på arbetsmiljö har upprustningen inneburit ett nytt ventilationssystem inne i reningsverkets process- och maskinhall.
Även kontors- och personalutrymmen har genomgått en välbehövlig upprustning.

När och var?
Den 14 december öppnar vi upp dörrarna för alla kl. 10:00 på adressen Furudal Skjutbanevägen 10.

Anette Riesbeck, ordförande för Rättviks Kommunstyrelse inviger verket kl. 10:00.
Kl. 10:15-12:00 bjuder vi på fika, rundvandring på verket och tipspromenad.

Följ skyltningen mot Återvinningscentralen från väg 301 för att hitta fram.

Välkomna!