Information med anledning av skyfall och höga flöden i Rättvik, Leksand, Gagnef och Vansbro.

DVA hanterar och övervakar noga läget i vår verksamhet. Vi vidtar löpande åtgärder både för att minska riskerna kopplade till höga vattenflöden samt konsekvenserna av skyfallen för leveransen av vatten- och avloppstjänster i våra fyra kommuner, Leksand, Rättvik, Gagnef och Vansbro.

Det är fortsatt extremt höga vattenflöden i sjöar och vattendrag, vilket påverkar vägar och ökar risken för översvämningar och skador. SMHI:s vädervarningar finns här: Varningar och meddelanden SMHI (länk öppnas i nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi hänvisar till respektive kommuns hemsida för uppdateringar och instruktioner för vad du som privatperson kan göra för att minska skadorna och vart sandsäckar och liknande material finns att tillgå.

Länklista:

Problem med att vatten tränger in i fastigheten via golvbrunnar

Har din fastighet problem med att vatten tränger in i fastigheten via golvbrunnar, kontakta oss på Dala Vatten och Avfall och ditt försäkringsbolag. Vid övriga frågor och problem kopplat till skyfallen och de höga vattennivåerna, kontakta ditt försäkringsbolag.

Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en pågående översvämning:

I rådande läge med extremt höga vattenflöden, och pumpar och verk som går för full kapacitet, förekommer säkerhetsfunktionen bräddning vid vissa anläggningar. Detta behöver göras för att förhindra och minska riskerna för att avloppsvatten tar sig bakåt i systemet och tränger in i fastigheter och för att förhindra att reningsverk och pumpstationer överbelastas. Det vatten som släpps från anläggningarna är vid dessa tillfällen kraftigt utspätt och består till största delen av regnvatten. Direkt efter en bräddning kan dock badvattenkvaliteten påverkas, även om vattnet sprids fort. Det kan därför vara olämpligt att bada precis efter ett kraftigt skyfall.

Aktuella driftstörningar hittar du på dalavattenavfall.se/driftinformation (länken öppnas i samma fönster).