Sådant som styr VA-verksamheten

Vatten som skvätter i en vattenkvarn i en å.

VA-verksamheten styrs av många olika lagar och bestämmelser. Här presenteras några av dem.

Miljöbalken

Miljöbalken är en ramlag för miljölagstiftning. Den trädde i kraft den 1 januari 1999. Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling som innebär att kommande generationer försäkras en hälsosam och god miljö.

Läs Miljöbalken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vattentjänstlagen

Bestämmelserna i Vattentjänstlagen, lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412), ska säkerställa att vattenförsörjning och avloppsvattenrening ordnas i ett större sammanhang, med hänsyn till skyddet för människans hälsa och miljö. Lagen reglerar kommunens, huvudmannens och fastighetsägarens skyldighet och ansvar.

Läs Vattentjänstlagen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

ABVA

"Allmänna bestämmelser för användande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar".

I ABVA:n finns information om rättigheter och skyldigheter vad gäller din kommuns vattentjänster.

  • Exempelvis så är rätten att bruka vattentjänster knuten till fastigheten och inte till fastighetsägaren. Det innebär att abonnemanget följer med fastigheten vid försäljning.
  • Här regleras också att du som fastighetsägare är skyldig att erlägga avgifter för att bidra till kommunens kostnader för vattenförsörjningen.
  • Samt att kommunen har rätt att stänga av vattnet för att åtgärda läckage och göra reparationer på det allmänna ledningsnätet.

ABVA Gagnef, Leksand, RättvikPDF

ABVA VansbroPDF

Livsmedelsverkets regler för dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Livsmedelsverket utfärdar föreskrifter för dricksvatten, och VA-huvudmannen upprättar program för egenkontroll av sin verksamhet. Den offentliga kontrollen utförs av den lokala tillsynsmyndigheten, vanligtvis kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Föreskrifter för dricksvatten SLVFS 2001:30länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster