Kommunernas VA-planer

Infrastrukturen för vatten och avlopp kräver en god planering och fram­förhåll­ning eftersom vi vill att den ska hålla långt in i framtiden. Tillsammans med kommunerna jobbar vi med en så kallad VA-plan. Planen beskriver hur vattenförsörjning och avloppsvattenrening fungerar idag och vilka framtida behov som finns.