Vanliga frågor inför vattenmätarbyte

Om du inte finner svar på din fråga här är du välkommen att kontakta oss via växeln på 0247 - 44 100 eller via epost till info@dvaab.se.

Varför ska vattenmätaren bytas ut?

Vattenmätare ska bytas ut senast vart 10:e år enligt de föreskrifter som Dala Vatten och Avfall ska följa. Dessa föreskrifter sätts av SWEDAC, den svenska myndigheten som kontrollerar kvalitet och säkerhet. Besök gärna www.swedac.se Länk till annan webbplats. för mer information.

Min vattenmätare fungerar alldeles utmärkt, den behöver inte bytas.

Även om mätaren fungerar ska den kontrolleras med regelbundna intervaller, och därför blir det aktuellt med ett mätarbyte för alla kunder med jämna mellanrum.

Är det lag på att mätaren ska bytas?

Ja, det finns ett beslutat direktiv från SWEDAC om hur Dala Vatten och Avfall ska hantera sina vattenmätare.

Vad kostar mätarbytet?

Själva mätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa.

Det som kan leda till en utgift för fastighetsägaren är om mätarplatsen inte är godkänd och rörmokare behöver tillkallas för åtgärd.

Varför kräver ni konsol, det har inte krävts vid tidigare byten?

SWEDAC ställer krav på byte av vattenmätare och enligt rekommendationer från Svenskt Vatten bör en mätarplats ha en konsol som består av följande tre delar: avstängningsventiler före och efter mätaren, en bygel som sitter fast i exempelvis en vägg samt en skjutbar kopplingshylsa (teleskopdel).

Detta är den säkraste konstruktionen för mätarplatsen och minimerar skaderisken vid efterkommande mätarbyten. Med detta i åtanke har Dala Vatten och Avfall beslutat att det ska finnas en konsol enligt
beskrivningen ovan på alla godkända mätarplatser.

Har ni rätt att ställa krav på mätarplatsen?

Ja. Dala Vatten och Avfall arbetar efter den ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning) som regleras och beslutas av kommunfullmäktige. I denna står det att Dala Vatten och Avfall AB har rätt att ställa krav på mätarplatsens konstruktion.

Här kan du läsa din kommuns ABVA.

Vilka krav ställer ni på mätarplatsen?

För att mätarplatsen ska var godkänd inför mätarbytet ska följande tre delar finnas på plats:

  • Fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren (OBS! LK580 ej godkänd ventil och ska bytas oavsett).
  • Fastmonterad konsolbygel (exempelvis mot vägg).
  • Skjutbar kopplingshylsa.

Om någon av ovanstående delar saknas bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Här finns våra instruktioner för godkänd mätarplats. Pdf, 155.8 kB.

Står Dala Vatten och Avfall för kostnaden för mätarplatsen?

Nej. Enligt den ABVA som gäller för vardera kommun står det beslutat att Dala Vatten och Avfall har rätt att ställa krav på mätarplatsen men att kostnaden för åtgärd åligger fastighetsägaren.

Vilken rörmokare ska utföra jobbet?

Det är helt upp till er som fastighetsägare att anlita den rörmokare ni önskar. Att installera en konsol på mätarplatsen enligt informationen på vår webbplats är något som de inom branschen ska känna till.

Information om godkänd vattenmätarplats.

Jag vill inte sätta upp en konsol, vad händer då?

För att fortsätta betala för den faktiska mängd vatten- och/eller avloppsvatten som ni förbrukar behöver ni få en ny mätare monterad. Väljer ni att inte förbereda en godkänd mätarplats kommer inte Dala Vatten och Avfall AB att genomföra mätarbytet och då läggs er taxa istället som ett låst schablonbelopp i förbrukningsavgift.

Schablontaxans förbrukning för fritidshus ligger på 100 m³ per år och lägenhet, och för permanentboende på 200 m³ per år och lägenhet.

Jag saknar konsol och det är väntetid hos rörmokaren, skicka inte ut en tekniker i förväg.

Hör gärna av er till Dala Vatten och Avfall på 0247 - 44 100 eller via info@dvaab.se om detta så skjuter vi fram ert mätarbyte.

Jag har fler än en mätare, vad händer då?

Dala Vatten och Avfall kommer byta ut samtliga vattenmätare på er fastighet, så tänk på att förbereda
alla mätarplatser.

Jag har en mätarbrunn, ska jag också ha en konsol?

Ja. Kravet på att en konsol ska finnas och vara fastmonterad gäller även för de mätare som finns i en mätarbrunn.

Vid nästa mätarbyte om ytterligare 10 år kan det vara så att kraven för mätarbrunnar har skärpts ytterligare. För att minska risken att en åtgärd av mätarplatsen kan behövas två mätarbyten i rad rekommenderar Dala Vatten och Avfall er med mätarbrunnar att se över möjligheten att 1) flytta in mätarplatsen i ert hus eller 2) installera en höj- och sänkbar konsol i brunnen.

Jag ska bygga om inom kort och flytta min mätarplats, vad händer då?

Hör gärna av er till Dala Vatten och Avfall på 0247 - 44 100 eller
via info@dvaab.se om detta så ser vi över möjligheten att skjuta fram ert mätarbyte.

Jag ska sälja min fastighet, vad gäller då?

Fram tills att fastigheten är såld och ägarbyte har skett så ansvarar du som nuvarande fastighetsägare för att förbereda och möjliggöra ett mätarbyte. Om fastigheten blir såld innan mätarbytet är genomfört är viktigt att du som säljande husägare informerar nästa husägare om att mätarbyte är på väg att ske på fastigheten.

Dala Vatten och Avfall tar kontakt med nästa fastighetsägare först efter slutfört ägarbyte.

Jag har en vattenmätare som sitter vertikalt, behöver jag bygga om så att den sitter horisontellt?

Nej. Dala Vatten och Avfall har vattenmätare för både vertikala samt horisontella mätarplatser och konsolen kan installeras i båda riktningarna.

Har ni en vertikal mätare, hör gärna av er till Dala Vatten och Avfall på info@dvaab.se så underlättar
det för teknikerna när de kommer ut till er för mätarbytet.

Jag har en vattenmätare som sitter under en varmvattenberedare, vad händer då?

En konsol ska monteras på mätarplatsen under varmvattenberedaren och oftast kan den fästas i varmvattenberedarens stålkonstruktion mot golvet. Finns det inte utrymme för detta bör ni konsultera
en rörmokare för hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Jag har inte utrymme med en konsol där min vattenmätare sitter idag, vad händer då?

För att en mätarplats ska vara godkänd ska en konsol vara monterad. Är det svårt med utrymme och
svårt att se hur den kan få plats, då bör ni konsultera en rörmokare för råd om hur ni skapar en godkänd mätarplats.

Jag har eget vatten, behöver jag byta vattenmätare?

Ja. Om fastigheten har eget vatten och ändå är aktuell för mätarbyte så är det för att fastigheten är ansluten till kommunalt avlopp. Den vattenmätare som ska bytas är knuten till din taxa för spillvatten och kravet för mätarplatsens konstruktion gäller även i dessa fall.

När kommer ni till mitt område?

Här finns en informationsruta där det står angivet i vilka områden mätarbyten genomförs just nu. Teknikern planerar sedan löpande vilket område som står på tur och då uppdateras informationen allt eftersom.

För mer information om detta, hör av er till Dala Vatten och Avfall på 0247 - 44 100  eller via info@dvaab.se.

Hur vet jag att jag släpper in rätt person för mätarbytet?

De tekniker som kommer för att byta din vattenmätare ska gå att identifiera genom legitimation, arbetskläder och företagslogga på arbetsbilen.

Med största sannolikhet är det en tekniker från Hydrostandard AB som kommer hem till dig för att genomföra mätarbytet. Hydrostandard AB är avtalspartner till Dala Vatten och Avfall AB rörande pågående mätarbyten i samtliga kommuner. I undantagsfall är det en tekniker från Dala Vatten och Avfall som kommer hem till dig.

Jag har konsol och är redo för mätarbyte, vad gör jag?

Det beror på. 

  • Har du haft en godkänd mätarplats från början behöver du inte göra någonting.
  • Har du fått en konsol installerad där Dala Vatten och Avfall inte känt till att du behövt åtgärda mätarplatsen sedan tidigare, behöver du inte göra någonting. OBS! Har du enbart en passbit efter installationen behöver du meddela detta till Dala Vatten och Avfall. Meddela oss på info@dvaab.se, eller via växeln 0247 - 44 100.
  • Har du tidigare anmält att du behövt tillkalla rörmokare för att montera en mätarkonsol? Då behöver du även meddela när mätarplatsen är klar. Meddela oss på info@dvaab.se, eller via växeln 0247 - 44 100.

Tekniker planerar sina mätarbytesturer per område och har du inte fått en tidsbokning ännu beror det troligtvis på att de inte hunnit till dig ännu. Då är det bara att avvakta tills ett brev kommer hem till dig med en föreslagen tid för mätarbyte.

Brevet skickas ut ca en vecka innan föreslagen tid för mätarbyte. Om tiden inte passar finns kontaktuppgifter till teknikern i brevet som möjliggör direktkontakt för att hitta ett lämpligare tillfälle.

Jag har fått konsolen installerad men vattenmätaren ligger på golvet.

När man byter vinkel på mätarplatsen, d.v.s. från stående till liggande eller tvärtom, kan man inte sätta tillbaka gamla vattenmätaren. Istället får man en passbit som installeras istället för mätaren under en period.

Får ni en passbit installerad, hör av er till oss på Dala Vatten och Avfall så att vi kan uppdatera din kundbild med detta. Kontakta oss på info@dvaab.se, eller via växeln 0247-44 100.

Jag har fått ett avläsningskort, hur går jag tillväga med att rapportera in min avläsning?

Du har flera alternativ att välja mellan för att rapportera in din avläsning, läs mer på Skicka in mätarställning Länk till annan webbplats. här på hemsidan.

Jag har fått ett avläsningskort, men jag har en passbit i min konsol. Hur ska jag göra med avläsningen?

Om du har en passbit istället för vattenmätare i din nya konsol kan du inte göra en avläsning i år. Hör av dig till oss och meddela att du har en passbit, så att vi kan uppdatera din kundbild med detta.

Kontakta oss på info@dvaab.se, eller via växeln 0247-44 100.