Vattenläcka i din fastighet?

En vattenläcka kan vara svår att upptäcka och kan bli mycket kostsam. Därför bör du som fastighetsägare kontrollera dina vattenledningar med jämna mellanrum.

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

När vattenläckor uppstår i dricksvattenledningar eller avloppsrör inom den egna fastigheten är det fastighetsägaren själv som ansvarar för att de åtgärdas av en rörentreprenör.

Om läckan däremot har uppstått utanför fastigheten, till exempel på gatan, är det viktigt att felanmälan görs direkt till vår Kundservice på telefon 0247-44 100. Utanför kontorstid kontaktar du vår jour på telefon 023-133 08. Vi tar itu med akuta läckor snarast möjligt.

Akut vattenläcka hemma hos dig

Vid en akut synlig vattenläcka, stäng av inkommande vatten med ventilerna vid vattenmätaren. Kontakta en rörentreprenör för att få hjälp att laga läckan.

Om det finns risk för vattenskada, fotografera gärna så snart som möjligt för att visa omfattningen av läckaget. Kontakta ditt försäkringsbolag om det blivit en vattenskada.

Så här söker du läckor hemma hos dig

Kontrollera att vattenmätaren står stilla när inget vatten används (ex. diskmaskin, kranar, spolning i toalett) inom fastigheten. Ett tips är också att göra en så kallad "nattavläsning" - dvs att mätaren läses av på kvällen, att inget vatten används under natten och att mätaren läses av på nytt på morgonen.

Du kan även kontrollera en misstänkt läcka genom att lyssna vid vattenmätaren. Det förutsätter att vattenledningen är av metall och inte av plast som inte leder ljudet lika bra. Gör så här:

  • Stäng alla kranar i huset och lyssna vid vattenmätaren. Om det hörs ett tydligt susande eller om vattenmätarens lilla tandade hjul fortsätter att rotera, innebär det att det kan finnas en läcka.

För att hitta läckan stänger du av ventilerna vid vattenmätaren och lyssnar igen:

  • Om susandet inte upphör men hjulet stannar när ventilen vid vattenmätaren stängs, kan läckan finnas före vattenmätaren, det vill säga utomhus. Kontakta oss omedelbart så kan vi hjälpa till att hitta läckan.
  • Om susandet upphör kan det finnas en läcka någonstans inne i huset. Öppna ventilen igen och kontrollera till exempel kranar, toalettstolar och varmvattenberedare för att hitta läckan.