Publicerad 2018-08-31

Trasig vattenledning i Flosjön i Gagnefs kommun

En vattenledning under Flosjön har gått av. Ledningen har flutit upp och ligger synlig i vattenbrynet. Rören/ledningen är utmärkt med röda dunkar men var ändå försiktig om du är ute med båt på sjön! Vattenledningen går mellan Sandnäset och Mörtnäset, rakt utanför Sandvika i Dala-Floda.

Ledningen behöver dras om och bytas ut helt, arbetet påbörjas så snart som möjligt. Den trasig ledningen påverkar inte vattensförsörjningen.