Publicerad

Reparationsarbete i By och Björka, Gagnef

På grund av reparationsarbete kommer vi att stänga av vattnet för boende runt Björkavägen, Mejsgattu, Niss Olles väg, Rössholsvägen, Klöfvers väg, Stengattu och Skommargattu i By och Björka i Gagnef imorgon den 25/9 kl. 08:00.

Tappa gärna upp vatten före om ni har behov av vatten under avstängningstiden.

Vi beräknar att vattnet skall vara åter imorgon den 25/9 kl. 16:00.

Ibland kan reparations- och underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören. Spola kallvatten försiktigt tills luften i vattnet är borta och vattnet är klart igen.

Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

SMS skickas till berörda. Vet du någon som inte fått utskicket kan de enkelt anmäla sig till vår SMS-tjänst på dalavattenavfall.se/sms

Uppdatering 2019-09-25 kl. 13:25
Arbetet är nu klart och vattnet är påsläppt.