Självservice dygnet runt

Här kan du göra dina ärenden när det passar dig, dygnet runt, sju dagar i veckan.

De flesta ärenden kan du göra direkt via våra webbformulär, i andra fall behöver du skriva ut en blankett som ska skrivas under och skickas till oss med vanlig post. Det går även bra att skanna in det underskrivna dokumentet och skicka via e-post till info@dvaab.se.

Saknar du skrivare eller om du inte har en giltig e-postadress (krävs för de flesta webbformulär) kan du beställa aktuell blankett från vår kundservice.

Hittar du inte det du söker

Om det inte finns ett formulär eller blankett som passar för just ditt ärende använder du vårt generella kontakformulär som du hittar längst ner på sidan.

Vill du hellre prata med oss

Vår kundservice finns till för dig och nås på 0247–44 100, måndag och torsdag: kl. 08.00-12.00 och 13.00-15.00. Tisdag, onsdag och fredag: kl. kl 08.00-12.00

Adressändring, faktura, ägarbyte och sms-tjänst

SMS-tjänst, anmälan och avanmälan

För att du så snabbt som möjligt ska få information från oss vid driftstörningar som till exempel vattenläckor, om dricksvattnet behöver kokas eller vid försenad sophämtning skickar vi sms till dig.

Formulär för anmälan/avanmälan till SMS-tjänst.

Sophämtning - felanmälan

Sophämtning - anmäl förändringar i abonnemang

Anmäl nytt avfallsabonnemang

Alla fastigheter där människor bor eller vistas måste ha ett abonnemang för hämtning av mat- och restavfall. Med hjälp av formuläret nedan kan du som har en nybyggd fastighet eller du som har en fastighet där det i dag saknas sophämtning anmäla att du önskar ett nytt abonnemang.

Observera att det endast är fastighetsägare som kan anmäla nytt avfallsabonnemang.

Formulär för anmälan av nytt avfallsabonnemang.

Villa och fritidshus - sophämtning var 8:e vecka

Om du sorterar som du ska och lämnar tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall och glas på en återvinningsstation och lägger matavfallet i det bruna kärlet blir det inte många soppåsar i det grå kärlet på fyra veckor. Då finns det möjlighet att förlänga hämtningsintervallet till var 8:e vecka.

Formulär för anmälan om förlängt hämtningsintervall. Öppnas i nytt fönster.

Villa och fritidshus - dela kärl med grannen

För dig som är duktig på att sortera och/eller har ett litet hushåll kan det passa bra att dela kärl med en granne.

Formulär för anmälan om delning av kärl.

Villa och fritidshus - använda hemkompost

Om du vill skapa ett eget kretslopp i din egen trädgård och ta vara på näringsämnena i matavfallet till dina egna odlingar kan du själv kompostera ditt matavfall.

Formulär för anmälan om hemkompostering.

Villa och fritidshus - uppehåll från sophämtning

En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obebodd eller om den renoveras och under tiden inte kan användas för boende.

Formulär för anmälan om uppehåll från sophämtning i Gagnef, Leksand eller Rättvik.

Formulär för anmälan om uppehåll från sophämtning i Vansbro kommun.

Sophämtning - beställ tilläggstjänster

Villa och fritidshus - beställ hämtning av grovavfall

Villa och fritidshus - beställ extra sophämtning eller hämtning av extra säck

Flerfamiljshus och verksamheter- beställ extra sophämtning

Smutsiga kärl - beställ kärltvätt eller byte av smutsigt kärl

Som fastighetsägare ansvarar du för skötseln av dina avfallskärl, det innebär bland annat att kärlen ska rengöras vid behov. Om du inte vill eller kan göra det själv kan du beställa nedanstående tjänster:

Kärltvätt

Tjänsten kan beställas vår och höst, nästa beställning kan göras hösten 2022, datum är ännu inte klara.

Byte av smutsigt kärl

Det går bra att när som helst under året, mot en kostnad, beställa tjänsten att få ett eller flera smutsiga kärl utbytta mot rena kärl.

Formulär för att beställa byte av smutsiga kärl (formuläret öppnas i samma fönster).

Enskilt avlopp och slamtömning

Förlängt tömningsintervall och uppehåll från slamtömning

Om du har ett enskilt avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till dess dimensionering kan du söka följande dispenser hos kommunens miljökontor:

Förlängt tömningsintervall

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. En förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Uppehåll från slamtömning

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Ansök om dispens

Ansökan görs hos respektive kommuns miljökontor, en handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte heller kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen.

Avboka ordinarie slamtömning

Om den schemalagda slamtömningen sker vid en tidpunkt som inte passar dig har du möjlighet att avboka den. Observera dock att du måste se till att slamtömning utförs innevarande år.

Formulär för avbokning av ordinarie slamtömning.

Kommunalt vatten och avlopp

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter

Om du som fastighetsägare gör en förändring av din fastighet kan detta innebära en skyldighet att betala en tillkommande avgift.

Exempelvis vid byggnation av lägenheter, förändrad användning av lokaler från verksamhet till boende, utökad fastighetsyta (tomtyta), byggnation av verksamhetslokaler med mera.

Ansökan om utökning för fastighet i:

Gagnef

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter Pdf, 127.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Leksand

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter Pdf, 127.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Rättvik

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter Pdf, 141.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vansbro

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter Pdf, 127 kB, öppnas i nytt fönster.

Avläsning vattenmätare

För att kunna använda länken nedan måste du ha ditt avläsningskort tillhands på vilket dina inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) finns.

Här kan du ange din avläsning av vattenmätare digitalt (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga ärenden och frågor

Formulär för övriga ärenden och frågor

Om du inte hittade ett passande formulär för just ditt ärende eller fråga kan du använda detta istället:

Formulär övriga ärenden, kontaktförfrågningar av tjänstemän samt övriga frågor (länken öppnas i samma fönster).

Formulär för att få avfall- och/eller VA-taxan skickad

Vill du ladda ner och själv skriva ut taxorna finns dem som pdf att ladda ner på huvudmenyn för Taxor och Avgifter (länken öppnas i samma flik). Länk till annan webbplats.

Här kan du även anmälan om att få avfall- och/eller VA-taxan skickad till dig via e-post eller post

Formulär för att får avfall- och/eller VA-taxan skickad till dig (länken öppnas i samma fönster).