Gör dina ärenden i vår självservice

Här kan du enkelt göra dina ärenden via våra webbformulär och ladda ner blanketter för de vanligaste tjänsterna inom avfall, vatten och avlopp. 

En del anmälningar kan du göra enkelt via formulär på webbplatsen. Andra behöver du skriva ut, skriva under och skicka till oss med vanlig post. Det går även bra att skanna in det underskrivna dokumentet och skicka via e-post till info@dvaab.se. Saknar du skrivare kan du beställa blanketten från oss, kontakta kundservice.

Avfallstjänster

Att använda egen hemkompost

För dig som vill använda en egen hemkompost behöver en anmälan göras via denna blankett.

Anmälan om hemkompostering.PDF

Att dela kärl med grannen

Du kan dela avfallskärl med grannen under följande förutsättningar:

  • Kärlstorleken för brännbart restavfall är den ordinarie, det vill säga 190 liter.
  • Ni har båda kärl för matavfall eller så har ni båda hemkompost.
  • Ni har båda sophämtning året runt eller så har ni båda sophämtning sommartid.
  • Ni har båda hämtning av brännbart restavfall var fjärde vecka. Från 2021-01-01 är det även möjligt att dela kärl med grannen och ha hämtning var åttonde vecka. Anmälan sker på blanketten som du hittar via länken nedan.

För fullständiga villkor för delning av kärl, se information på blanketten.

Anmälan om gemensamma avfallskärl.PDF


Sophämtning var 8:e vecka

Om du sorterar som du ska och lämnar tidningar samt förpackningar av papper, plast, metall och glas på en återvinningsstation och lägger matavfallet i det bruna kärlet blir det inte många soppåsar i det grå kärlet på fyra veckor. Då finns det möjlighet att förlänga tömningsintervallet till var 8:e vecka.

Formulär för anmälan om förlängt hämtningsintervall.öppnas i nytt fönster

Uppehåll från sophämtning

En fastighet kan beviljas uppehåll från sophämtning om den är obebodd eller om den renoveras och under tiden inte kan användas för boende.

Anmälan om uppehåll i sophämtning:
- GagnefPDF
- LeksandPDF
- RättvikPDF

Anmälan om uppehåll i sophämtning i Vansbro:
- Permanentbostad PDF
- FritidshusPDF

Vattentjänster

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheter

Om du som fastighetsägare gör en förändring av din fastighet kan detta innebära en skyldighet att betala en tillkommande avgift.

Exempelvis vid byggnation av lägenheter, förändrad användning av lokaler från verksamhet till boende, utökad fastighetsyta (tomtyta), byggnation av verksamhetslokaler med mera.

Ansökan om utökning för fastighet i:

Gagnef

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheterPDF

 

Leksand

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheterPDF

 

Rättvik

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheterPDF

 

Vansbro

Anmälan om utökning av fastighetsyta/byggnadsyta/lägenheterPDF

 

Enskilt avlopp

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 0247 - 44 100.

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.

Kostnad för slamtömning står i avfallstaxan för din kommun.

Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Gagnefs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leksands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vansbro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Övrigt