Vision och Uppdrag

Ett kontor med dator, kakor och kaffe.

Bakgrund

Dala Vatten och Avfall AB bildades genom att grannkommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik tog det strategiska beslutet att samordna sina avfalls- och vattentjänster. Bolaget startades år 2007. Sedan 2011 ingår även Vansbro kommun i samarbetet.

Vi säkerställer friskt vatten, miljöriktig avfalls- och avloppshantering för de som lever i, verkar i och besöker våra kommuner.

Med våra cirka 85 anställda är vi specialiserade inom VA, Avfall och Administration. Servicenivån och driftsäkerheten är hög. Vi har en kraft i organisationen och en beredskap som snabbt tar hand om akuta händelser.


Vision

Vår vision som vi strävar mot är en bättre miljö idag och för kommande generationer.

Uppdrag

Vi säkerställer friskt vatten, miljöriktig avfalls-och avloppshantering för de som lever i, verkar i och besöker våra kommuner. Genom samordning gör vi detta effektivt för en enklare vardag.

Lätt att göra rätt

Lätt att göra rätt.

Vår slogan är en avsiktsförklaring. Det ska vara lätt för kunder att göra rätt i alla vatten-, avfalls- och avloppsfrågor. Det ska också vara lätt för våra medarbetare och samarbetspartners att göra rätt när de utför sitt arbete för Dala Vatten och Avfall eller något av teknikbolagen. Det finns en tydlig koppling mellan vår slogan och våra fokusområden som tillsammans ska göra det lättare för kunder, medarbetare och alla våra samarbetsparter att göra rätt.

Värdeorden

Engagemang
Jag visar intresse för och inlevelse i verksamheten, genom att vara delaktig och genom att visa förståelse för och jag bryr mig om arbetskamraternas och kundernas situation

Förtroende
Jag visar det genom tillit och tilltro till våra medarbetare och ledning och genom att jag visar min uppskattning när någon gör ett bra jobb

Nytänkande
Jag är inte rädd för att tänka i nya banor och jag är öppen för att utvärdera och analysera, även till förslag från andra i företaget eller våra kunder

Hållbart
Allt jag gör genomsyras av att vara varaktigt, välgrundat och långsiktigt. Allt ifrån tekniska lösningar till relationen mellan medarbetare, våra kunder och till vår omvärld

Samarbete
Genom lagarbete och samverkan så finner vi bättre och effektivare lösningar och arbetssätt