Avfall från företag och verksamheter

Ett kreativt gäng som klipper i papper.

Vi tar hand om företag och verksamheters hushållsavfall, dvs det avfall som uppstår på grund av att människor vistas i lokalerna eller inom verksamhetens område. Det är till exempel avfall från personalutrymmen som fika/lunchrum och toaletter. För övrigt avfall från verksamheten får man själv ombesörja miljöriktig hantering.

Företagsbiljetter på återvinningscentralen

Du som har företag kan lämna mindre mängder verksamhetsavfall på återvinningscentralen. För detta behöver du köpa företagsbiljetter. De kostar 210 kr/st inkl. moms och du kan lämna volymen 1m³ avfall per företagsbiljett. Biljetterna köps direkt på återvinningscentralen och kostnaden faktureras sedan ditt företag.

På biljetten skriver du vilken typ av avfall som ska lämnas och vilket företag det gäller. Kontakta alltid personalen innan du lämnar ditt avfall.

Biljetterna som vi säljer gäller i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

OBS! Den som köper företagsbiljett måste kunna legitimera sig med körkort eller annan giltig ID-handling samt kunna lämna uppgifter om adress och organisationsnummer till aktuellt företag.

Hur det fungerar för företag och verksamheter på återvinningscentralen.PDF

Hushållsavfall från företaget

Har du en verksamhet där det uppstår hushållsavfall (dvs där personal finns) så ska du enligt föreskrifterna ha ett abonnemang för brännbart restavfall samt matavfall.

Kontakta vår kundservice om du till exempel har behov av att öka eller minska tömningsintervall eller byta kärlstorlek.

Påsar för matavfall

Några bananskal och kaffesump från lunchrummet eller större mängder matavfall från en restaurang? Mängderna och sammansättningen av matavfallet från ett företag varierar men oavsett ska det alltid sorteras ut och läggas i särskilda påsar som sedan läggs i det bruna kärlet. Läs mer om vilka påsar som är tillåtna att använda för matavfall.

Allt matavfall vi samlar in rötas för framställning av biogas och biogödsel. Från ett enda bananskal kan vi framställa biogas som räcker för att driva en personbil 90 meter.

Farligt avfall från företag

Farligt avfall från din verksamhet ska lämnas direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farlig avfall :
Ragn-Sells 0243-697 50
Stena 0243-21 19 90
SUEZ 0250-297 60

Wellpapp, tidningar, förpackningar, mm

Vissa avfall går under ett producentansvar och har därför ett särskilt insamlingssystem.

Vi ombesörjer inte hämtning av exempelvis wellpapp, tidningar, förpackningar av glas, plast, papper eller metall, eftersom hantering av detta ligger utanför det kommunala ansvaret för avfallshantering.

Vill du att detta ska hämtas från ditt företag kan du kontakta någon entreprenör inom avfall.
(T ex. Dala Frakt, Maserfrakt, Ragn-sells, Stena, Suez.)