Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att vår webbplats ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Webbplatsen ska vara tillgänglig för dig som har en funktionsnedsättning och fungera oberoende av vilka hjälpmedel du använder för att kunna ta del av innehållet.

I den här texten beskriver vi vilka brister som finns i tillgänglighet för dalavattenavfall.se. Du får också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Den nivå av tillgänglighet som dalavattenavfall.se minst ska uppnå är den så kallade standarden WCAG 2.1 på nivå AA. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillgänglighetsredogörelse för dalavattenavfall.se

Brister på våra webbplatser

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Följande brister känner vi till och arbetar löpande för att åtgärda.

  • Det finns 2 iframes på vår webbplats som ej går att använda fullt ut med tangentbordsstyrning. Problemen är meddelade till leverantörerna för åtgärd.
  • Det finns 7 kartor som är länkade till Google där det inte tydligt framgår att kartan är en länk till nämnda tjänst.
  • Det finns pdf:er. för utskrift, på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade, vi strävar dock efter att allt innehåll i de pdf.er som finns på webbplatsen även ska finnas tillgängligt i webbformat.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från dalavattenavfall.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss enligt nedan.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Kontakta oss via formuläret nedan om du upptäcker brister i tillgängligheten på webbplatsen. Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du kan ta del av innehållet.

Det går även bra att skicka e-post till info@dvaab.se samt ringa 0247 - 44 100. 

Namn
Namn
Kontakta tillsynsmyndigheten

Hur vi testat webbplatsen

Vi har låtit en extern webbyrå se över webbplatsens grundmallar och uppdatera dessa utifrån rådande direktiv. Vi utför löpande och kontinuerliga interna testningar via verktyg som finns tillgängliga via vår CMS-tjänst.