Det finns inget avfall, eller...?

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering, för en bättre miljö idag och för kommande generationer!

Ladda ner vår app!

Med appen Mitt DVA får du påminnelser när det är dags att ställa fram sopkärlen, driftinformation samt en gedigen sorteringsguide.

Du har väl sorterat?

Nu slutar vi ta emot säckar med diverse blandat, osorterat avfall vid våra återvinningscentraler. Underlätta för dig själv och sortera ditt avfall där hemma.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Felanmäl överfull eller stökig ÅVS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du kommer till en överfull eller stökig återvinningsstation felanmäler du det till FTI.