Det finns inget avfall, eller...?

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering, för en bättre miljö idag och för kommande generationer!

Vad har du i säcken?

Med målet att återvinna mer och bränna mindre slutar vi under våren att ta emot säckar (och annat emballage) med diverse blandat, osorterat avfall vid våra återvinningscentraler.

Vårt bästa tips är att du istället för att slänga allt möjligt i en och samma säck sorterar ditt avfall där hemma, direkt när det uppstår.

Höstlöv på frostigt gräs

5 tips för att slippa fluglarver i matavfallskärlet

Fluglarver och lukt från matavfallskärlet är återkommande inslag varje sommar när solen och värmen har gjort sitt intåg.

Tycker du liksom många andra att fluglarverna är äckliga? Om du följer våra tips finns det goda chanser att du slipper dem i sommar.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Felanmäl överfull eller stökig ÅVS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningsstationerna (ÅVS) används flitigt under pandemin. När sorteringen ökar och större mängder förpackningar och tidningar lämnas på rätt ställe blir det oftare överfullt och tyvärr även stökigt.

Om du kommer till en överfull eller stökig ÅVS felanmäler du det enkelt hos FTI.