Vi måste minska mängden avfall

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

Sommarblommor på en stol.

Sommartips

2019-06-26

Sommaren är här med sol och värme!

Ett återkommande problem denna tid på året är fluglarver i matavfallskärlen. Larverna är helt ofarliga men upplevs av många som mycket otrevliga.

Det finns dock en hel del du kan göra för att minimera risken för flugor och larver i dina sopkärl.

Ta del av våra sommartips!länk till annan webbplats
Sorteringsguiden visas i mobiltelefon.

Flera guider i Sorteringsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2017-02-22

I Sorteringsguiden kan du söka efter sortering av  2.000 olika produkter.

Nu finns även länets returbutiker med på kartan och dessutom kan du ta del av enkla tips för att minska avfallet och din miljöpåverkan.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Återvinnings-stationer (ÅVS)

2017-11-08

Ett vanligt missförstånd är att det är kommunen och/eller Dala Vatten och Avfall AB som ansvarar för återvinningsstationerna.

Ansvaret ligger dock hos Förpacknings- och tidnings-insamlingenlänk till annan webbplats (FTIAB). När det är stökigt eller överfullt är det alltså dem du ska kontakta på 0200-88 03 11.