Det finns inget avfall, eller...?

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering, för en bättre miljö idag och för kommande generationer!

Höstlöv på frostigt gräs

Viktigt om matavfallspåsar  

För livsmedelsverksamheter

Vi har tidigare informerat om att papperspåsar från och med 1 januari 2021 skulle ersätta bioplastpåsar för insamling av matavfall i livsmedelsverksamheter.

Detta har ändrats och vi vill därför be er att ta del om vår information kring vilka påsar som får och ska användas.

Töm säcken

För att undvika att containern för brännbart blir en slasktratt och med målet att materialåtervinna mer och bränna mindre introducerar vi konceptet "Töm säcken" på våra återvinningscentraler.

Det innebär att vi under våren 2021 kommer att sluta ta emot säckar med osorterat avfall.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Felanmäl överfull eller stökig ÅVSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Återvinningsstationerna (ÅVS) används flitigt under pandemin. När sorteringen ökar och större mängder förpackningar och tidningar lämnas på rätt ställe blir det oftare överfullt och tyvärr även stökigt.

Om du kommer till en överfull eller stökig ÅVS felanmäler du det enkelt hos FTI.