Vi måste minska mängden avfall

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering, för en bättre miljö idag och för kommande generationer!

Höstlöv på frostigt gräs

Fastfrusna påsar i kärlen

2019-09-19

Ett återkommande problem under vintern är fastfrusna påsar i, framförallt, matavfallskärlet.

Som fastighetsägare ansvarar du för att vi kan tömma dina kärl.

Kontrollera därför kärlen när du ställer ut de för tömning och ta loss påsar som sitter fast. 

Sorteringsguiden visas i mobiltelefon.

Lämna lastpallar på ÅVC

2019-07-01

Nu kan du lämna lastpallar till återanvändning på våra återvinningscentraler (ej Furudal) istället för att slänga dem i containern för trä.

Våra samarbetspartners hämtar lastpallarna och lagar de som är trasiga. Därefter förmedlar de dem vidare så att de kan återanvändas.

Här hittar du öppettider och information för din närmaste ÅVC.länk till annan webbplats

Sopkärl vid träd i sommartid.

Återvinnings-stationer (ÅVS)

2019-07-01

Tidningar och förpackningar ska sorteras ut och lämnas vid någon av de återvinningsstationer som finns utplacerade runtom i kommunerna.

Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för dessa.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det är stökigt eller överfullt kontaktar du dem på 0200-88 03 11. Du kan också göra felanmälan på webben.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster