Det finns inget avfall, eller...?

I Sverige är vi duktiga på att ta hand om vårt avfall, 99 % av allt insamlat avfall återvinns till nya produkter eller energi. Samtidigt fortsätter mängden avfall att öka medan jordens resurser är begränsade. Om alla på jorden skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva mer än fyra jordklot. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att minska mängden avfall som uppstår.

På våra avfallssidor hittar du information som hjälper dig att bidra till en mer hållbar avfallshantering, för en bättre miljö idag och för kommande generationer!

Plast- & pappers- förpackningar

Dala Vatten och Avfall, DVA, har fattat beslut om hur insamlingen av plast- och pappersförpackningar ska ske i våra fyra ägarkommuner.

Klicka här och du kan läsa mer om varför, hur och när.

Ladda ner appen Mitt DVA!

Med appen Mitt DVA får du påminnelser när det är dags att ställa fram sopkärlen, driftinformation samt en gedigen sorteringsguide.

Sopkärl vid träd i sommartid.

Felanmäl överfull eller stökig ÅVS Öppnas i nytt fönster.

Hjälp oss hålla rent och snyggt på området.
Hör gärna av dig till oss om det behöver städas eller om behållarna är överfulla.