Driftinformation

Illustration av rullisbilen i grönska

Nu kommer Rullis till byarna i din kommun

Du som privatperson kan lämna mindre mängder farligt avfall, småelektronik, batterier, glödlampor och smått deponiavfall när Rullis kommer på besök.

Böcker som står uppställda i en bokhylla med uppmaning om att låna, ta eller ge en bok

Bokutmaningen

Ge dina böcker ett längre liv! Genom att dela böcker istället för att köpa nya kan vi minska avfallet med 9 kg/bok.
DVA utmanar Leksands kommunhus att införa en TaGe-bokhylla!

#BokbyteDalarna

Lämna ditt byggavfall
på ÅVC Djurås

På ÅVC Djurås finns möjligheten att lämna återanvändbart byggmaterial och produkter som sedan transporteras till Dala återbyggdepå där allt säljs.

Om rester från rivning, nybyggnation och renovering istället kan tas omhand och få nya användningsområden kan stora miljövinster och även ekonomiska vinster göras.

bild på telefon med appen Mitt DVAs startsida öppen

Ladda ner vår app!

Med appen Mitt DVA får du påminnelser när det är dags att ställa fram sopkärlen, driftinformation samt en gedigen sorteringsguide.

Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

För att möta klimatutmaningarna har världens länder enats om 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppfyllda till år 2030. Mål 6 handlar om att alla människor ska ha tillgång till rent vatten för mat, dryck och hygien.
#hållbarvattenanvändning

Bild på en flaskpost

Få fakturan digitalt istället för postalt

Undvik att din faktura försvinner med posten. Ansök om E-faktura redan idag. Passa även på att beställa blankett för betalning via autogiro!

bild på Kranmärkt logga

Vi är Kranmärkta!

Vi är stolta över det vatten vi levererar i våra kommuner och kan med glädje meddela att vi är Kranmärkta.

bild på två medarbetare vid en container på åvc

Vill du jobba hos oss?

Med stort kundfokus och med hjärta för miljön och vår bygd arbetar vi med avfalls­hantering och vatten­försörjning. Vill du bli en av oss?