Aktuellt inom avfall

Avfallshantering är ett område under ständig utveckling. På den här sidan samlar vi de senaste nyheterna för att du som invånare i våra fyra kommuner och kund hos oss ska kunna ta del av vad som händer såväl lokalt och regionalt i din kommun och Dalarna som nationellt i Sverige.

Avfall Sverige presenterar nytt avfallsspråk, 2020-11-17

Exempel på de nya symbolerna i olika färger.


Nya avfallssymboler gör det lättare att göra rätt

Det ska vara lätt att göra rätt. Avfall Sverige, vår branschorganisation, har i samarbete med andra nordiska avfallsorganisationer, tagit fram ett gemensamt skyltsystem för att göra det lättare när du sorterar. Aldrig tidigare har så många länder enats om ett gemensamt sätt att kommunicera kring avfall. 

Samma symboler på förpackningar, i soprum och på återvinningscentralen

Samma symboler ska kunna finnas på mjölkförpackningen, i soprummet och på återvinningscentralen. Det ska göra det lättare att sortera avfallet rätt, vilket i sin tur ger mer material till återvinning.

Att samma bilder återfinns där man slänger sina sopor, på papperskorgarna på stan, och i grannkommunen såväl som i grannlandet när man åker på semester gör det barnsligt enkelt att sortera rätt. Det gäller allt från förpackningar till grovavfall och farligt avfall.

Användning av symbolerna

Det är frivilligt för såväl kommuner som privata avfallshanterare och producenter att använda de nya symbolerna. Förhoppningen är att det ändå ska sprida sig så att det ska bli lätt att sortera rätt oavsett var man befinner sig.

Vi på Dala Vatten och Avfall planerar för att börja använda symbolerna men vi har i dagsläget ingen tidplan för detta.

Information om det nya skyltsystemet finns samlat på sverigesorterar.se (sidan öppnas i ett nytt fönster).länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nytt lagkrav - rapportering av farligt avfall, 2020-11-05

Spårbarhet och rapportering av farligt avfall

Alla företag och verksamheter producerar farligt avfall i någon form - till farligt avfall räknas:

 • El-avfall, kyl/frys, vitvaror, ljuskällor och batterier
 • Asbest
 • Tryckimpregnerat trä och slipers
 • Kemikalier

Från och med den 1 november 2020 ska alla verksamheter som producerar, transporterar eller behandlar farligt avfall rapportera det till Naturvårdsverket. Rapporteringen sker via ett nytt digitalt system som ska ge bättre spårbarhet och avfallsstatistik. Verksamheter ska bland annat rapportera avfallskod, volym, avfallsproducent, transportör och mottagare. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort sådant avfall från sin verksamhet.

Läs mer:


Nya rutiner på återvinningscentralerna

I och med det nya reglerna kommer det att ske en del förändringar på våra återvinningcentraler. Elavfall som kyl/frys, vitvaror, lysrör, ljuskällor, elektronik och småbatterier kommer fortsatt att kunna lämnas på våra återvinnningscentraler. Avlämnaren måste dock bifoga ett transportdokument samt ett inlämningsintyg från Elkretsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För tryckimpregnerat trä och asbest så kan verksamheter fortsatt lämna detta på våra återvinningscentraler men då krävs att du lämnar transportdokument. Transportdokumentet kan du spara som en pdf och skriva ut i samband med att du rapporterar in transporten av det aktuella avfallet i avfallsregistret via Naturvårdsverkets e-tjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kemikalier tar vi precis som tidigare INTE emot vid våra återvinningscentraler

Vem tar emot farligt avfall?

Farligt avfall från din verksamhet kan du alltid lämna direkt till någon av de entreprenörer som finns på marknaden och som är specialiserade på hantering av detta. Entreprenören hämtar det farliga avfallet hos dig och transporterar och slutbehandlar det på ett regelrätt vis.

Exempel på entreprenörer som tar hand om farlig avfall:

Ragn-Sells 010-723 20 00
Stena 010-445 60 40länk till annan webbplats
PreZero (tidigare SUEZ) 0250-297 60

Mottagningsanläggningar och transportörer som är godkända för att transportera och ta emot farligt avfall -se lista på länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Egen transport

Företag och verksamheter får inte transportera farligt avfall som uppkommit i deras verksamhet hur som helst, det gäller både små och stora företag. Om du som företagare själv transporterar ditt avfall måste du anmäla det till länsstyrelsen, det gäller även farligt avfall som lämnas på ÅVC.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anteckningsskyldighet

Företag och verksamheter är sedan länge skyldiga att föra journal om sitt farliga avfall enligt nedan:

 • De slag av farligt avfall som uppkommer i verksamheten
 • Mängden farligt avfall som uppkommer
 • De anläggningar som avfall transporteras till
 • Anteckningarna ska sparas i minst fem år

Matavfallspåsar till frukt och grönt, 2020-10-24


Efter att en skatt på tunna plastpåsar på 30 öre och för bärkassar i plast på 3 kr infördes har många livsmedelsbutiker börjat erbjuda papperspåsar i frukt- och gröntdisken. I många fall går dessa att återanvända som matavfallspåse - information om detta brukar då finnas på påsen och/eller på skyltar. 

Tips till dig som använder matavfallspåsar till frukt och grönt

 • Säkerställ att papperspåsen går att använda till matavfall. Om du inte hittar någon information - fråga personalen om påsarna är gjorda av vattenavvisande papper och är avsedda även för matavfall.
 • Använd fruktpåsarna flera gånger. Ta med dem till butiken igen, när du handlar för att förlänga livslängden på påsen.
 • Använd fruktpåsen till matavfall när den inte kan användas fler gånger till frukt.
 • Sortera överblivna papperspåsar som pappersförpackning. (Om du får för många påsar jämfört med hur mycket matavfall du får)
 • Låt påsen vara öppen tills du har passerat kassan så är det enkelt för kassapersonalen att kontrollera innehållet.
 • Ta bort etiketten från vägningen från påsen eftersom etiketterna strular till det för maskinerna i biogasanläggningen. Tänk på detta redan i butiken och sätt etiketten på kanten på påsen.