Aktuellt inom avfall

Sopbil tömmer kärl.

Skatt på plastpåsar

Portal för avfallsplanen - avfallsplandalarna.se

Arbetet med avfallsplanen 2018-2022 för våra fyra kommuner har startat. Vill du följa hur arbetet fortskrider i just din kommun, läsa om vad som händer med vårt hushållsavfall, testa dina kunskaper inom avfall och återvinning, se vad du kan göra för att bidra till en mer hållbar resursanvändning eller helt enkelt bara lära dig mer - klicka här så kommer du direkt till portalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Avfallsabonnemang för fritidshus i Vansbro kommun

Kommunfullmäktige i Vansbro har fattat beslut om nytt upplägg för avfallsabonnemang för fritidshus (KF 2017-12-11 § 127). Beslutet påverkar hämtningen av avfall samt den fasta avgiften för fritidshus.

Hämtning av avfall

Fritidshusägare kan precis som tidigare få hämtning av avfall vid sitt fritidshus. Nytt är att fritidshusägare kan välja att ta med avfallet hem till sin permanentbostad.

För de som väljer att ta med avfallet hem gäller följande:

Boende inom Vansbro kommun tar med sig sina soppåsar från fritidshuset till sin permanentbostad och lägger soppåsarna i sina vanliga kärl hemma.

Boende utanför Vansbro kommun lämnar sina soppåsar vid anvisad plats. Det kommer att finnas två sådana platser inom kommunen.

Fast avgift

Nytt är att i fast avgift för en- och tvåfamiljshus i Vansbro kommun ingår fast avgift för ett fritidshus. Det innebär att om man har ett avfallsabonnemang för en permanentbostad (småhus/villa) så behöver man inte betala fast avgift för sitt fritidshus.

Det är ägaruppgifterna i Lantmäteriets fastighetsregister som gäller.

Fast avgift kommer att tas ut av fritidshus då:

  • Ägaren inte betalar någon fast avgift för en- och tvåfamiljshus i Vansbro kommun.
  • Ägaren betalar fast avgift för en- och tvåfamiljshus i Vansbro kommun, men har mer än ett fritidsboende i Vansbro kommun.
  • Fritidshus används för kommersiellt bruk (hyrs ut).

Under mars månad skickas blanketter ut till ägare av fritidshus i Vansbro kommun. Om ägare avser göra ändringar i sitt avfallsabonnemang ska blanketten fyllas i och återsändas till Dala Vatten och Avfall AB.

Genomgång av avfallsabonnemang i Vansbro kommun

2014 togs ett beslut om att avfallshämtningen från fastigheter ska ses över så att samtliga fastigheter i kommunen får samma avfallshantering. Det är ett beslut som tagits av Vansbro Teknik AB:s styrelse (dnr 2014/5) och kommunfullmäktige (KS 2014/571). Det innebär att varje beboelig fastighet ska ha ett avfallsabonnemang. Införandet sker under tre år.

Målsättning med projektet

  • Att alla fastigheter i Vansbro kommun hanteras på samma sätt avseende avfallshantering och får tillgång till samma service.
  • Miljöriktig hantering av avfallet.
  • Att fördela kostnaderna på fler och därmed hålla ned kostnaden för den enskilde.

Dala Vatten och Avfall som sköter den kommunala avfallshanteringen har fått i uppdrag att genomföra detta. Arbetet har pågått under två år och en inventering har gjorts för att identifiera vilka fastigheter som står utan avfallsabonnemang. Hittills har mer än hälften av dessa fastigheter fått ett avfallsabonnemang och därmed också den lagstadgade avgiften för detta.

2017-06-13 fattade Vansbro Teknik AB:s styrelse beslut om göra ett uppehåll i projektet.

Baserat på beslutet i juni 2017 så gäller följande:

Se kartan nedan.

  • Fastigheter som ligger inom det streckade området har under flera år ingått i kommunens hämtningsområde. För dessa fastigheter gäller den utskickade fakturan och därför rekommenderar vi er att betala för att inte riskera betalningsanmärkningar eller kravavgifter.
  • För fastigheter utanför de streckade områdena så avvaktar vi ytterligare beslut från Vansbro Tekniks styrelse. Utskickade fakturor för nya avfallsabonnemang har krediterats. Om du äger fastighet utanför det streckade området och har fått en faktura för ett nytt avfallsabonnemang men inte någon kreditering, ber vi dig kontakta oss så löser vi det.
Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Karta över det gamla hämtningsområdet i Vansbro kommun.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .