Så här sorterar du ditt avfall

Det är inte alltid lätt att veta vilket avfall du ska lämna vid en återvinningsstation (ÅVS), vid våra återvinningscentraler (ÅVC) eller i avfallskärlen där du bor. Här förklarar vid vad som hör hemma var.

Den 1 januari 2024 får DVA insamlingsansvaret för förpackningsavfall från hushåll och från verksamheter i våra fyra kommuner. Få vet om det men alla vi konsumenter är enligt lag skyldig att sortera sitt avfall. Genom att sortera ur alla förpackningar och lägga dem på Återvinningsstationerna (ÅVS) så kan vi hjälpas åt att hålla taxekostnaderna nere.

Här kan du läsa mer om vad förändringen innebär för dig som kund (länken öppnas i samma fönster) >

Tack för att du sorterar!

Sorteringsguide i vår app

I vår app "Mitt DVA" har vi en gedigen sorteringsguide att ta till hjälp om du är osäker på hur något ska sorteras.

Är det någon idé att sortera ut och lämna förpackningar till återvinning?

Ja! Det är jätteviktigt att fortsätta sortera ut förpackningarna och lämna dem till återvinning. Genom att sortera och lämna till återvinning minskar ditt eget och allas vårt restavfall vilket leder till minskade kostnader. #Sortera för plånbok och miljö.

För att producenterna ska utveckla bättre förpackningar måste vi se till att lämna tillbaks förpackningarna till dem så att de dels får ta hand om det avfall de ansvarar för men också för att de ska få incitament att utveckla bättre förpackningar som går att återvinna.

Betala inte två gånger för avfallet!

Avfallshanteringen för det du sorterar på återvinningsstationen har du redan betalat för då du köpt förpackningen. Väljer du att lägga förpackningarna i restavfallet betalar du för hanteringen två gånger. När du slänger förpackningar i soppåsen och sopkärlet där hemma innebär det att vi på Dala Vatten och Avfall tvingas lägga pengar på att hämta, transportera och behandla (förbränna) dem. I slutändan läggs den kostnaden på dig som kund. Kostnaderna för att skicka avfall till förbränning har ökat drastiskt de senaste åren.

Vad händer med avfallet?

Om du är nyfiken på vad som händer med avfallet när det lämnat ditt hem kan du läsa mer på vår sida om vad som händer med avfallet (länken öppnas i samma fönster). Länk till annan webbplats.

Så här sorterar du ditt hushållsavfall

Fett från matlagning/fritering

Fett, till exempel stekfett eller frityrolja, som hälls i avloppet kan orsaka stopp då det stelnar och bildar proppar på vägen ner. Hushåll kan återvinna fettet på våra återvinningscentraler eller hälla det i en förpackning (som kan återförslutas ordentligt) och lägga den i restavfallet (soppåsen).

Återbruk - saker till återanvändning

Saker du själv inte längre har användning för kan glädja en vän, säljas på sociala medier/loppis eller lämnas in till second hand. Genom återbruk så minskar både avfallsmängderna och behovet av nytillverkning. På våra
återvinningscentraler finns möjligheten att lämna vidare fungerande hushållsartiklar och mindre möbler. Läs mer om vad du kan återbruka och var på vår sida för återbruk (sidan öppnas i samma fönster).

Grovavfall och farligt avfall

Lämnas på någon av våra återvinningscentraler.

Informationen på sidan riktar sig till hushåll. För företag och verksamheter finns särskild information om avfallshantering.