Så här sorterar du ditt avfall

Det är inte alltid lätt att veta vilket avfall du ska lämna vid en återvinningsstation (ÅVS), vid våra återvinningscentraler (ÅVC) eller i avfallskärlen där du bor. Här förklarar vid vad som hör hemma var.

Informationen på sidan riktar sig till hushåll. För företag och verksamheter finns särskild information om avfallshantering.

Sorteringsguide i vår app

I vår app "Mitt DVA" har vi en gedigen sorteringsguide att ta till hjälp om du är osäker på hur något ska sorteras.

Förpackningar och tidningar lämnas vid närmaste återvinningsstation

Förpackningar och tidningar/returpapper ska lämnas vid Förpackningsinsamlingens (FTI) återvinningsstationer. Länk till annan webbplats.

Så här sorterar du

Fett från matlagning/fritering

Fett, till exempel stekfett eller frityrolja, som hälls i avloppet kan orsaka stopp då det stelnar och bildar proppar på vägen ner. Hushåll kan återvinna fettet på våra återvinningscentraler eller hälla det i en förpackning (som kan återförslutas ordentligt) och lägga den i restavfallet (soppåsen).

Återbruk - saker till återanvändning

På våra återvinningscentraler finns det särskilda containrar där du kan ställa in hela, rena och fungerande saker som du inte längre har användning för. Det kallar vi för återbruk.

Grovavfall och farligt avfall

Lämnas på någon av våra återvinningscentraler.