Gröna lån

En matta av gröna klöver.

En del av vår låneportfölj består av Gröna Lån hos kreditgivaren Kommuninvest. Ett Grönt Lån är kopplat till projekt och åtgärder som främjar omställningen till lägre koldioxid­utsläpp, klimattålig tillväxt och minskad miljöpåverkan genom t ex energieffektiviseringar.

Leksands avloppsreningsverk byggs om för att skapa förutsättningar för ytterligare anslutningar och för att kunna leda avloppsvatten från Insjön till Leksand. Verket har fått ett förbättrat biologiskt reningssteg och ska byggas ut för ökad kapacitet.

Rättviks avloppsreningsverk hade uppnått sin maxkapacitet och behövde utökas. En om- och tillbyggnad gjordes under 2017 där bland annat maskinutrustning byttes ut och byggnader renoverades eller ersattes.

Om- och utbyggnaden av Leksands respektive Rättviks avloppsreningsverk klassificerar sig inom projekt­kategorin ”Vattenhantering” hos Kommuninvest.

Kommuninvests logga för Gröna lån.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .