Förpackningsinsamling

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunen tar över ansvaret för insamlingen av förpackningar från hushåll från och med 1 januari 2024.

Regeringsbeslut bakom förändringen

Regeringen har beslutat om nya regler som gör det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt förpackningsavfall. Enligt avfallsförordningen som antogs av Sveriges Riksdag redan år 2020 är vi konsumenter skyldiga att sortera ut förpackningar från annat avfall och lämna dem återvinning.

De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Förändringen görs för att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material. Förändringen bidrar till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​

En sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt.

Införandet av bostadsnära insamling kommer att ske stegvis från 2023 till 2027.

Tidsplan

Införandet av bostadsnära insamling kommer att ske stegvis från 2021 till 2027.  Kommunens avfallsorganisation arbetar just nu med förberedelser för övertagandet av ansvaret. Bland annat så förbereds upphandling av insamlingstjänster.

1 januari 2024

Den 1 januari 2024 tar DVA över ansvaret för Återvinningsstationerna i våra kommuner. Det innebär att DVA ansvarar för att tömma containers samt städa på området för återvinningsstationerna. Det är till oss du som kund ska kontakta vid frågor och eventuella felanmälningar från och med 1 januari 2024.

9 oktober 2023

Dala Vatten och Avfall påbörjar ett test med insamling av plast- och pappersförpackningar fastighetsnära för att utreda vilket system som vi ska införa i våra kommuner senast 1 januari 2027.

1 januari 2026

Kommunerna ska ordna separat insamling av förpackningar på torg, i parker och på andra populära platser utomhus.

1 januari 2027

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

Flerbostadshus och Bostadsrättsföreningar

Från och med 2027 ska alla hushåll ha fastighetsnära insamling. Det innebär att du som fastighetsägare behöver tillgodose utrymme för den utökade avfallshanteringen.

För er som redan nu har fastighetsnära insamling av förpackningar i ert flerbostadshus innebär det att ni kan få viss ekonomisk ersättning för detta baserat på antal lägenheter och hur många fraktioner som ni erbjuder fastighetsnära insamling för. Ni måste även ha anlitat en entreprenör som har tecknat avtal med oss och blivit en auktoriserad entreprenör.

Saknar din fastighet förpackningsinsamling i fastigheten?
2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att redan nu se över era förutsättningar.

Ta gärna hjälp av:

Vill ni starta igång FNI redan efter årsskiftet?
Innan årskiftet hittar du alla godkända entreprenörer som vi skrivit avtal med här på webben. Ni har kontakt direkt med entreprenören och det är också de som fakturerar er.

Vad är en förpackning?

Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Mycket av det vi köper idag består av en förpackning.

Förpackningar sorteras efter materialslaget:

  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Färgade glasförpackningar

Om en förpackning består av flera material som inte går att separera sorteras den efter det material som den består mest av. Korkar, lock och andra delar som är lätta att ta av sorteras för sig.

Producentansvar

Producentansvaret för förpackningar infördes 1994, det innebär att de som sätter en förpackning på marknaden också ansvarar för att den återvinns och att alla ska separera förpackningar från annat avfall och lämna dem till särskild insamling.

Producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, men med skillnaden att kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall från hushåll.

Enklare insamling och sortering av förpackningar för hushåll och verksamheter gör att producenterna kan återvinna mer avfall.