Sophämtningsschema

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

För hushåll som har egna kärl sker hämtning av matavfallet varannan vecka och det brännbara restavfallet var fjärde eller var åttonde vecka. Senast 06.00 på hämtningsdagen ska dina sopkärl vara utställda vid hämtningsstället.

Hämtning sker måndag till fredag året runt

Sopbilen kör måndag till fredag året runt, även på röda dagar. Så se till att ställa ut kärlen även om din hämtningsdag infaller på till exempel julafton.

För dig som har egna kärl vid fastigheten

Hämtningsschemat nedan gäller för dig som har egna kärl vid fastigheten. I vissa områden finns en central hämtningsplats för flera hushåll, då gäller andra hämtningsdagar.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Vårt ansvar är att hämta avfallet, ditt ansvar som fastighetsägare är att se till att vi kan göra det. Det innebär bland annat att du måste se till att:

  • Kärlen står vid hämtstället senast 06.00 på hämtdagen med öppningen mot vägen.
  • Allt avfall ligger i väl tillslutna påsar och att locket på kärlet går att stänga.
  • Påsarna i kärlet är inte fastfrusna eller hårt sammanpackade.

Läs mer om ditt ansvar för att underlätta sophämtningen (länken öppnas i samma fönster).

Tilläggstjänster

Utöver ordinarie sophämtning finns även möjlighet att beställa extra sophämtning, hämtning av extrasäck och kärltvätt. Du hittar alla tjänster på vår sida för självservice (länken öppnas i detta fönster).

Vid behov av hjälp med att dra fram kärlen i samband med sophämtning, så kallad draghjälp, måste du kontakta vår kundservice.

Sophämtningsscheman och traktkarta

Vet du inte vilket hämtningsområde din fastighet tillhör?

Hitta ditt hämtningsområde

Om du är osäker på vilket hämtningsområde (trakt) du tillhör kan du ta hjälp av vår kartfunktion där du enkelt hittar informationen genom att skriva in din adress. (Håll muspekaren över bilden nedan så ser du hur resultatet av en sökning ser ut, OBS datumen i bilden är gamla.)

Se dina hämtningsdagar

Du kan även se vilka dagar du har sophämtning. Nytt för 2021 är att även du som har hämtning av brännbart restavfall var 8:e vecka hittar dina hämtningsdagar här.

Till traktkartan (sidan öppnas i nytt fönster). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sophämtningsschema 2021 Gagnef

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 810.2 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Svedjan, Djur, Lindan,
Hovänget, Mon, Rista,
Färmsnäs, Högsveden,
Skampervägen,
Lassas Hage

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

2

Nordanholen, Högberget,
Borgsheden, Lillstup,
Nyåkern, Nordanby,
Lindbyn

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

3

Björbo Centrum, Holarna,
Nybyn

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

4

Gybäcksholan, Handbacken,
Forsen, Gåsholmen,
Källbäcken

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

5

Djurås Centrum, Skogen,
Tägtvägen, Bäckåkern,
Fagervägen, Skogsvägen,
Snobbrännan, Näset,
Överbacka

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 1 januari

Var åttonde vecka med start 29 januari

6

Östtjärna, Västtjärna,
Bomsarvet, Dunkarbacken,
Gruvan, Nordåker,
Gagnefsbyn, Nordbäck,
Västerfors, Älvnäs

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

7

Tallbacken, Kyrkbyn,
Rännarheden, Wernervägen,
Gärdsholen, Nedre
Tjärna, Sörbyn, Gärde,
Gråda, Österfors

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

8

Gräv, Moje, Övre Tjärna,
Stationsområdet, Gröntuv,
Hampgårdarna,
Holen, Prosgårdarna

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

9

Heden, Benarvet,
Jugasåkern, Västanbäcken
(även Västanbäcken 2-41),
Myrholn

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

10

Björka, By, Ellheden,
Nysäl, Bröttjärna,
Holarna, Stängsla,
Backen, Ersholen

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

11

Mjälgen, Bodarna,
Arvslindan

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

12

Bäsna

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

13

Täktberget, Färjbacken,
Djurås by, Kiltäppan,
Djörmo, Bäckan,
Gamla Djurmo

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

14

Sifferbo, Djurmo
(OBS! Gamla Djurmo
tillhör TRAKT 13)

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari

15

Syrholen, Risholn, Mossel,
Bäckbyn, Svedjebyn, Sälje

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 22 januari

Var åttonde vecka med start 19 februari

16

Forsgärdet, Hagen,
Holsåker

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 8 januari

Var åttonde vecka med start 5 februari


Sophämtningsschema 2021 Leksand

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 888 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Insjön 1: Tunsta,
Holsåkern, Ålbyn, Lustholen,
Åhl-Sätra,
Faluvägen, Holen (norr
om Faluv.), Ål-Tällberg

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

2

Insjön 2: Nedre Heden,
Knippboheden, Holen
(söder om Faluvägen),
Övre Heden, Knippbodarna,
Risa, Lövladbo

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

3

Övermo, Edshult

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

4

Åkerö, Lisselby, Insjövägen

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

5

Byggningen, Bränngärdet,
Hjortnäsheden, Sunnanäng,
Hjortnäs, Dalsberget,
Sandåsarna

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

6

Tällberg, Plintsberg

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

7

Moskogen, Källberget,
Yttermo, Mjälgen, Gärde

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

8

Ytteråkerö, Smedby,
Västannor, Hagen

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

9

Djura

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 1 januari

Var åttonde vecka med start 29 januari

10

Styrsjöbo, Heden, Hästberg,
Jonheden, Knutsgårdarna,
Rälta, Rältlindor

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

11

Noret (söder om
Rättviksvägen), Noret
(väster om Siljansvägen),
Siljansvägen, Lima

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

12

Noret (norr om Rättviksvägen),
Noret (öster om
Siljansvägen),
Kärringberget, Limhagen

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

13

Norsbro, Lycka, Tibble,
Ullvi (gränsen går vid
brandtornet)

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

14

Hälla, Romma, Berg,
Rönnäs, Helgnäs, Brenäs

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

15

Almo, Alvik, Räckselbackarna,
Gassarvet,
Tasbäck

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

16

Karlsarvet, Västanvik,
Grytnäs, Sundsnäs

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

17

Siljansnäs 1: Stensveden,
Näsbyggebyn, Backbyn, Hallen
(söder om Hallgattu/Persbacksgattu
samt Moravägen),
Hallgattu/Persbacksgattu

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

18

Siljansnäs 2: Hjulbäck,
Mon, Björken, norr om
Hallgattu/Persbacksgattu

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari

19

Laknäs, Östanhol,
Kullsbjörken

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 22 januari

Var åttonde vecka med start 19 februari

20

Leksboda, Sjugare,
Torrberg, Norr och Söder
Bergsäng, Västberg

Fredagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 8 januari

Var åttonde vecka med start 5 februari


Sophämtningsschema 2021 Rättvik

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 30 september

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 30 september.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 810.8 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet på jämna tisdagar.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Furudal, Furudalsbruk,
Näset

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

2

Böle, Dalfors, Norrboda,
Sörboda, Sunnanhed,
Östansjö, Östanvik

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

3

Hjortgården, Kalkbackarna,
Granmor, Vikarbyn N om
RV 70 fram till Röjeråsv.

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 26 januari

Var åttonde vecka med start 26 januari

4

Röjeråsvägen, Västbjörka,
Röjeråsen, Tammeråsen,
Öja

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

5

Västanå, Solberga,
Ovanmyra, Lenåsen,
Östra Boda

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 27 januari

Var åttonde vecka med start 27 januari

6

Österängarna, Baggetorp,
Nedre Gärdsjö, Övre
Gärdsjö, Ingels, Lisskog,
Blecket, Born, Stenbacken

Onsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 13 januari

Var åttonde vecka med start 10 februari

7

Hedslund/Nyheden, Altsarbyn,
Vidablick, Hagas &
Börjesväg, Bäck, Mårtanberg,
Söderåsbacken RV 80

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

8

Centrum, Söderås,
Utanåker, Östergrav,
Västergrav, Västgärde,
Utby

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

9

Backa, Östbjörka

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

10

Sätra, Västberg,
Rovgärdet, Nittsjö,
Templet, Lugnet

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

11

Änderåsen, Kärvsåsen,
Osmundsberg, Gulleråsen,
Dalbyn, Arvet

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 5 januari

Var åttonde vecka med start 2 februari

12

Boda, Silverberg

Tisdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 19 januari

Var åttonde vecka med start 16 februari

13

Sjurberg, Vikarbystrand,
Stumsnäs, Ickholmen

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari

14

Vikarbyn söder om RV 70

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

15

Faluvägen, Siljansvägen,
Östlundsväg, Slöjdvägen,
Gärdebyn söder om Gärdebygatan,
Gärdebygatan,
Wallenkampfsväg

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

16

Lerdal (Norr om Gärdebygatan),
Vålsveden, Persslogsväg
OBS! Ej Falu-,
Siljansvägen och Gärdebygatan
som tillhör trakt 15

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 7 januari

Var åttonde vecka med start 4 februari


Sophämtningsschema 2021 Vansbro

Hämtningsperiod för fritidshus är 1 maj till och med 31 oktober

Sophämtning för kunder med fritidsabonnemang sker från 1 maj till och med 31 oktober.

Utskrivbart sophämtningsschema

Sophämtningsschemat i utskrivbar PDF finns även här (öppnas i samma fönster) Pdf, 228.7 kB.

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka, har du till exempel sophämtning jämna tisdagar i ditt område så töms alltid matavfallskärlet då.

Skriv tabellbeskrivning här

Trakt

Veckodag

Restavfall var 4:e vecka

Restavfall var 8:e vecka

1

Dala-Järna:
Noret, Kvarnåker,
Emaus, Utby

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 11 januari

Var åttonde vecka med start 8 februari

2

Dala-Järna:
Myrbacka, Storbyn

Måndagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 25 januari

Var åttonde vecka med start 25 januari

3

Vansbro C, Söderåsen,
Källbacken

Tisdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 12 januari

Var åttonde vecka med start 9 februari

4

Skamhed, Saltvik,
Dalasågen

Torsdagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 28 januari

Var åttonde vecka med start 28 januari

5

Nordanåker, Hulån,
Duvnäs, Skålö, Ilbäcken

Torsdag jämna veckor

Var fjärde vecka med start 14 januari

Var åttonde vecka med start 11 februari

6

Snöån, Strömsheden,
Nås

Torsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 21 januari

Var åttonde vecka med start 18 februari

7

Malmsta, Storbyn, Närsjö,
Orsala, Lindesnäs, Närsen,
Sågen, Kroktorp, Örskogen,
Eldforsen, Heden

Fredagar jämna veckor

Var fjärde vecka med start 15 januari

Var åttonde vecka med start 12 februari

8

Äppelbo:
Lia, Rågsveden, Näset,
Ö. Born, Ovanheden,
Österby, Hunflen

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 18 januari

Var åttonde vecka med start 15 februari

9

Äppelbo:
Nordibyn, Viforsnäset,
Storbyn, Torvallen, Sälen,
Opsaheden, Roddarheden,
Grossheden, Lappheden

Måndagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 4 januari

Var åttonde vecka med start 1 februari

10

Grönalid, Bomled, Rutån,
Skiffsforsen, Sandbäcken,
Uppsälje nr 97 - 126

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 20 januari

Var åttonde vecka med start 17 februari

11

Strandvägen, Västgård,
Grånäs, Snöborg, Högosta,
Gruvan, Uppsälje
t.o.m. nr 95 samt 505-752

Onsdagar udda veckor

Var fjärde vecka med start 6 januari

Var åttonde vecka med start 3 februari