Om oss

Om oss

Dala Vatten och Avfall AB levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

Det är till oss du vänder dig vid frågor om avfallshantering och vattentjänster i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Samordning på uppdrag av kommunerna

Dala Vatten och Avfall AB bildades genom att grannkommunerna Gagnef, Leksand och Rättvik tog det strategiska beslutet att samordna sina avfalls- och vattentjänster. Bolaget startades år 2007. Sedan 2011 ingår även Vansbro kommun i samarbetet.

Vi har hand om drift, utveckling, samordning, administration och planering av verksamheterna i de fyra kommunerna.

Att samordna arbetet på det här viset ger ekonomiska fördelar för kommunerna och kunderna. Vi arbetar enhetligt och samstämt för alla kommunerna vilket är smidigt och effektivt. Vi är idag cirka 85 anställda specialiserade inom VA, Avfall och Administration. Servicenivån och driftsäkerheten är hög. Vi har en kraft i organisationen och en beredskap som snabbt tar hand om akuta händelser.

Företagets ledning

  • Anna Almlöf, VD
  • Lisbeth Martinsson Skinnar, Affärsområdeschef VA
  • Björn Sjögren, Affärsområdeschef Avfall
  • Petra Gunnarsson, Ekonomichef
  • Maria Drugge, HR-chef
  • Johan Sundström, Supportchef
  • Karin Hansson, Sekreterare

Organisation

Dala Vatten och Avfall AB har en VD och fyra underavdelningar inom områdena:

Vatten och avlopp
Avfallshantering
Administration
Ekonomi

Styrelse

Dala Vatten och Avfall AB har en styrelse som består av 8 ledamöter, 2 från respektive ägarkommun. Ordförandeskapet alterneras mellan kommunerna och byts vartannat år. För närvarande är det Thomas Wärnhem Rättviks Vatten Avfall AB ordförande. 

Styrelsen är politiskt tillsatt av respektive kommuns kommunfullmäktige.

Samarbete mellan Dalarnas kommuner

Vi samverkar med övriga kommuner i Dalarna, bland annat via samarbetsorganisationerna DalaAvfall och Dala VA som verkar regionalt för Dalarnas gemensamma utveckling.

Teknikbolag äger anläggningarna

Dala Vatten och Avfall AB driftar och utvecklar verksamheterna men själva anläggningarna ägs fortfarande av kommunerna själva, av deras teknikbolag. Det gör att du i vissa fall, när det gäller vatten och avlopp, skriver avtal direkt med teknikbolaget. Den så kallade VA-huvudmannen.

För ärenden kring avfalls- och vattentjänster vänder du dig till oss på Dala Vatten och Avfall AB, teknikbolagen har ingen egen kundtjänst.

Teknikbolagen är:
Gagnefs Teknik AB
Leksand Vatten AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Vansbro Teknik AB