Hämtning av annat avfall

Sopbil tömmer ett avfallskärl.

Utöver ordinarie sophämtning erbjuder vi också hämtning av grovavfall vid fastigheten samt att vi vår och höst åker ut i byarna med återvinningsbilen Rullis.

Återvinningsbilen Rullis

Vår och höst kör återvinningsbilen Rullis ut på vägarna (länken öppnas i samma fönster), då har du möjlighet att lämna mindre mängder av bland annat farligt avfall och elektronikavfall.

Stort avfall - grovavfallshämtning

För privatkunder med eget avfallsabonnemang finns möjligheten att vid åtta tillfällen per år få grovavfall hämtat vid sin fastighet. Läs mer och gör din beställning (sidan öppnas i samma fönster).