När kommer fakturan?

Årskostnaden för din avfallshantering delas upp på fyra fakturor per år. Har du kommunalt vatten och avlopp eller slamtömning så kommer dessa avgifter på samma faktura som avfallshanteringen.

Från 2017 och framåt fakturerar vi företag och kommuner en gång per månad. Privatpersoner och
föreningar fortsätter att få sin faktura kvartalsvis.

Mina Sidor

Vi har i dagsläget tyvärr inte någon tjänst som heter Mina Sidor. Kontakta vår kundservice om du är intresserad av att se hur ditt abonnemang ser ut, din vattenförbrukning eller dina senaste fakturor. Använd gärna vårt självservice-formulär för att få hjälp med din fråga. 

Fakturautskick

Fakturautskick sker kvartalsvis under året - med betaldatum* den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Om du inte har fått fakturan, kontakta vår kundservice.

Kunder med enbart sommarhämtning av hushållsavfall faktureras med betaldatum 30 juni och 30 september. För Vansbro kommer även en faktura i december.

Enstaka fakturor kan skickas ut för t ex budning av avfall, slamtömning och flyttfakturor. Även dessa har 30 dagars betalningstid.

Om du beställt en tilläggstjänst inom avfall så läggs den kostnaden på din nästkommande faktura.

*Betaldatum = senaste datum då betalningen måste vara oss tillhanda. Fakturan du får har 30 dagars betaltid.

Betalningssätt

Det medföljer ett inbetalningskort med fakturan. Vid betalning via internetbank, ange alltid det OCR-nr som står på fakturan.

För enklare betalning kan vi erbjuda AutoGiro och även E-faktura!
Dessa går även bra att kombinera, kontakta vår kundservice.

Autogiro

Beloppet på fakturan dras automatiskt från ditt konto.
Beställ blankett för Autogiro.

E-faktura

Anmälan till e-faktura gör du själv direkt via din internetbank.
Läs mer om e-faktura.

Betalningsvillkor för kunder

Betalning av faktura ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatumet. (Datum oss tillhanda står på fakturan, nere vid slutbeloppet).

Är din faktura fortfarande obetald efter sista betaldagen skickar vi ut en påminnelse för en självkostnad på f n 60 kr som läggs på din nästa faktura. Om fakturan fortfarande är obetald trots påminnelse så skickas ett inkassokrav med lagstadgad kravavgift 180 kr.

Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag från förfallodagen tills dess att fullständig betalning gjorts.

Så här läser du av fakturan

Vatten och Avlopp

För Vatten och Avlopp betalar du en rörlig samt en fast avgift (enligt mätare eller schablontaxa). Både den
rörliga och fasta avgiften bestäms enligt den kommunala taxan. Din årsförbrukning beräknas utifrån
mätarställningen på vattenmätaren i din fastighet. Fakturan baseras på din senaste avläsning.

Avfall

För Avfall betalar du en rörlig samt en fast avgift. Den rörliga baseras på vilken storlek på kärl du har samt
din hämtningsfrekvens. Den fasta avgiften täcker kostnaden för avfallsplanering, administration och service samt drift av återvinningscentralen och transporter av avfall till behandling och återvinning.

Abonnemang helår avfall: Beloppet beräknat på årets pris dividerat med 365 dagar och därefter multiplicerat med antal dagar i perioden.

Abonnemang sommar/fritid avfall:
Leksand, Rättvik och Gagnef:
Beloppet beräknas på samma sätt, men årspriset divideras med 153 dagar (1/5-30/9)

Vansbro:
Beloppet beräknas på samma sätt, men årspriset divideras med 184 dagar (1/5-31/10).

Räkneexempel avfall:

Fast avgift helår (2022 helårstaxa Rättvik) 1 455:-/ 365 dagar = 3,99:- x 92 dagar = 366,74:- .
Du som kund betalar därmed i detta exempel 366, 74:-/kvartal för sophämtning. Den fullständiga avfallstaxan hittar du här ovan.

Kvartalspriset är baserat på antal dagar det kvartalet fakturan avser har och kvartalskostnaderna skiljer sig därför åt något.Har vi rätt uppgifter?

Vi jobbar ständigt med uppdateringar av våra register så att vi har rätt kunduppgifter. Skulle det vara några felaktigheter på din faktura, eller om någon ändring sker vid din fastighet, så ber vi dig meddela vår kundservice på 0247 - 44 100 eller via epost: info@dvaab.se

Beräknad vattenförbrukning och återbetalning

Att avläsa vattenmätaren

En gång per år skickas ett avläsningskort till dig som kund, där vi ber dig läsa av siffrorna på vattenmätaren. Det ger en exakt uppgift på hur stor din vattenförbrukning varit under senaste året. Nästa räkning justeras efter den avlästa förbrukningen. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift.

Läs mer om vattenmätaren.

Ändra den beräknade förbrukningen

När vi fakturerar dig utgår vi från senaste årets förbrukning.

Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden vid årsavläsningen kan du läsa av din vattenmätare under året. Om den verkliga förbrukningen avviker från den beräknade på fakturan kan du kontakta vår kundservice så justerar vi den beräknade förbrukningen direkt.

Återbetalning

När du rapporterat in din årliga avläsning av vattenmätaren ser vi om du betalat för mycket under året. I så fall regleras nästa faktura med det överskjutande beloppet.

Om det är fråga om större belopp sker återbetalning till ett bankkonto som du meddelar vår kundservice. Telefonnummer 0247 - 44 100 eller epost till: ekonomi@dvaab.se. Har du Autogiro återbetalas beloppet till ditt konto.

Ägarbyte

Om du säljer din fastighet behöver du meddela oss den nye ägarens namn, personnummer, faktureringsadress samt datum då den nya ägaren tillträder, på en särskild blankett.
Beställ blankett för ägarbyte.

För dig med kommunalt VA

Sista dagen du nyttjar (äger) fastigheten läser du av vattenmätaren och fyller i siffrorna på ägarbytes­blanket­ten. Vi gör då en slutfaktura som skickas till din nya bostad. Det är därför viktigt att du anger din nya adress på blanketten.

Adressändring

Om du byter adress är det viktigt att du anmäler detta till oss.
Blankett för adressändring.