När kommer fakturan?

Årskostnaden för din avfallshantering delas upp på fyra fakturor per år. Har du kommunalt vatten och avlopp eller slamtömning så kommer dessa avgifter på samma faktura som avfallshanteringen.

Från 2017 och framåt fakturerar vi företag och kommuner en gång per månad. Privatpersoner och
föreningar fortsätter att få sin faktura kvartalsvis.

Fakturautskick

Fakturautskick sker kvartalsvis under året - med betaldatum* den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Om du inte har fått fakturan, kontakta vår kundservice.

Kunder med enbart sommarhämtning av hushållsavfall faktureras med betaldatum 30 juni och 30 september. För Vansbro kommer även en faktura i december.

Enstaka fakturor kan skickas ut för t ex budning av avfall, slamtömning och flyttfakturor. Även dessa har 30 dagars betalningstid.

Om du beställt en tilläggstjänst inom avfall så läggs den kostnaden på din nästkommande faktura.

*Betaldatum = senaste datum då betalningen måste vara oss tillhanda. Fakturan du får har 30 dagars betaltid.

Betalningssätt

Det medföljer ett inbetalningskort med fakturan. Vid betalning via internetbank, ange alltid det OCR-nr som står på fakturan.

För enklare betalning kan vi erbjuda AutoGiro och även E-faktura!
Dessa går även bra att kombinera, kontakta vår kundservice.

Autogiro

Beloppet på fakturan dras automatiskt från ditt konto.
Beställ blankett för Autogiro.

E-faktura

Anmälan till e-faktura gör du själv direkt via din internetbank.
Läs mer om e-faktura.

Betalningsvillkor för kunder

Betalning av faktura ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatumet. (Datum oss tillhanda står på fakturan, nere vid slutbeloppet).

Är din faktura fortfarande obetald efter sista betaldagen skickar vi ut en påminnelse för en självkostnad på f n 60 kr som läggs på din nästa faktura. Om fakturan fortfarande är obetald trots påminnelse så skickas ett inkassokrav med lagstadgad kravavgift 180 kr.

Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag från förfallodagen tills dess att fullständig betalning gjorts.

Har vi rätt uppgifter?

Vi jobbar ständigt med uppdateringar av våra register så att vi har rätt kunduppgifter. Skulle det vara några felaktigheter på din faktura, eller om någon ändring sker vid din fastighet, så ber vi dig meddela vår kundservice på 020-200 210 eller via epost: info@dvaab.se

Flyttanmälan

Om du byter adress är det viktigt att du anmäler detta till oss.
Blankett för adressändring.

Ägarbyte

Om du säljer din fastighet behöver du meddela oss den nye ägarens namn, personnummer, faktureringsadress samt datum då den nya ägaren tillträder, på en särskild blankett.
Beställ blankett för ägarbyte.

För dig med kommunalt VA

Sista dagen du nyttjar (äger) fastigheten läser du av vattenmätaren och fyller i siffrorna på ägarbytes­blanket­ten. Vi gör då en slutfaktura som skickas till din nya bostad. Det är därför viktigt att du anger din nya adress på blanketten.

Beräknad vattenförbrukning och återbetalning

Att avläsa vattenmätaren

En gång per år skickas ett avläsningskort till dig som kund, där vi ber dig läsa av siffrorna på vattenmätaren. Det ger en exakt uppgift på hur stor din vattenförbrukning varit under senaste året. Nästa räkning justeras efter den avlästa förbrukningen. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift.

Läs mer om vattenmätaren.

Ändra den beräknade förbrukningen

När vi fakturerar dig utgår vi från senaste årets förbrukning.

Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden vid årsavläsningen kan du läsa av din vattenmätare under året. Om den verkliga förbrukningen avviker från den beräknade på fakturan kan du kontakta vår kundservice så justerar vi den beräknade förbrukningen direkt.

Återbetalning

När du rapporterat in din årliga avläsning av vattenmätaren ser vi om du betalat för mycket under året. I så fall regleras nästa faktura med det överskjutande beloppet.

Om det är fråga om större belopp sker återbetalning till ett bankkonto som du meddelar vår kundservice. Telefonnummer 020-200 210 eller epost till: ekonomi@dvaab.se. Har du Autogiro återbetalas beloppet till ditt konto.

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 020-333 363 .