När kommer fakturan?

Årskostnaden för din avfallshantering delas upp på fyra fakturor per år. Har du kommunalt vatten och avlopp eller slamtömning så kommer dessa avgifter på samma faktura som avfallshanteringen.

Från 2017 och framåt fakturerar vi företag och kommuner en gång per månad. Privatpersoner och
föreningar fortsätter att få sin faktura kvartalsvis.

Fakturautskick

Fakturautskick sker kvartalsvis under året - med betaldatum* den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december. Om du inte har fått fakturan, kontakta vår kundservice.

Kunder med enbart sommarhämtning av hushållsavfall faktureras med betaldatum 30 juni och 30 september. För Vansbro kommer även en faktura i december.

Enstaka fakturor kan skickas ut för t ex budning av avfall, slamtömning och flyttfakturor. Även dessa har 30 dagars betalningstid.

Om du beställt en tilläggstjänst inom avfall så läggs den kostnaden på din nästkommande faktura.

*Betaldatum = senaste datum då betalningen måste vara oss tillhanda. Fakturan du får har 30 dagars betaltid.

Betalningssätt

Det medföljer ett inbetalningskort med fakturan. Vid betalning via internetbank, ange alltid det OCR-nr som står på fakturan.

För enklare betalning kan vi erbjuda AutoGiro och även E-faktura!
Dessa går även bra att kombinera, kontakta vår kundservice.

Autogiro

Beloppet på fakturan dras automatiskt från ditt konto.
Beställ blankett för Autogiro.

E-faktura

Anmälan till e-faktura gör du själv direkt via din internetbank.
Läs mer om e-faktura.

Betalningsvillkor för kunder

Betalning av faktura ska vara oss tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatumet. (Datum oss tillhanda står på fakturan, nere vid slutbeloppet).

Är din faktura fortfarande obetald efter sista betaldagen skickar vi ut en påminnelse för en självkostnad på f n 60 kr som läggs på din nästa faktura. Om fakturan fortfarande är obetald trots påminnelse så skickas ett inkassokrav med lagstadgad kravavgift 180 kr.

Dröjsmålsränta debiteras enligt gällande räntelag från förfallodagen tills dess att fullständig betalning gjorts.

Har vi rätt uppgifter?

Vi jobbar ständigt med uppdateringar av våra register så att vi har rätt kunduppgifter. Skulle det vara några felaktigheter på din faktura, eller om någon ändring sker vid din fastighet, så ber vi dig meddela vår kundservice på 0247 - 44 100 eller via epost: info@dvaab.se

Adressändring

Om du byter adress är det viktigt att du anmäler detta till oss.
Blankett för adressändring.

Ägarbyte

Om du säljer din fastighet behöver du meddela oss den nye ägarens namn, personnummer, faktureringsadress samt datum då den nya ägaren tillträder, på en särskild blankett.
Beställ blankett för ägarbyte.

För dig med kommunalt VA

Sista dagen du nyttjar (äger) fastigheten läser du av vattenmätaren och fyller i siffrorna på ägarbytes­blanket­ten. Vi gör då en slutfaktura som skickas till din nya bostad. Det är därför viktigt att du anger din nya adress på blanketten.

Beräknad vattenförbrukning och återbetalning

Att avläsa vattenmätaren

En gång per år skickas ett avläsningskort till dig som kund, där vi ber dig läsa av siffrorna på vattenmätaren. Det ger en exakt uppgift på hur stor din vattenförbrukning varit under senaste året. Nästa räkning justeras efter den avlästa förbrukningen. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift.

Läs mer om vattenmätaren.

Ändra den beräknade förbrukningen

När vi fakturerar dig utgår vi från senaste årets förbrukning.

Om antalet personer i din familj ändras kommer vattenförbrukningen antingen att öka eller minska. För att slippa bli överraskad av kostnaden vid årsavläsningen kan du läsa av din vattenmätare under året. Om den verkliga förbrukningen avviker från den beräknade på fakturan kan du kontakta vår kundservice så justerar vi den beräknade förbrukningen direkt.

Återbetalning

När du rapporterat in din årliga avläsning av vattenmätaren ser vi om du betalat för mycket under året. I så fall regleras nästa faktura med det överskjutande beloppet.

Om det är fråga om större belopp sker återbetalning till ett bankkonto som du meddelar vår kundservice. Telefonnummer 0247 - 44 100 eller epost till: ekonomi@dvaab.se. Har du Autogiro återbetalas beloppet till ditt konto.

Sista fjärrvärmefakturan från Rättviks energi

Den 1 februari bildades Värmevärden Siljan AB, ett delägt bolag som ägs till 51% av Värmevärden AB och resterande av Dala Energi och Rättviks kommun. Den 1 juli tar Värmevärden AB över all kontakt med våra fjärrvärmekunder, det innebär att du nu får din slutfaktura ifrån Rättviks Energi, och från och med nästa fakturering så är det Värmevärden som kommer att vara avsändare.

Vilka är Värmevärden?

Värmevärden äger och driver fjärrvärme i 12 kommuner runt om i Sverige. Just nu arbetar de för fullt med att integrera verksamheterna i Leksand och Rättvik i sin övriga verksamhet. Värmevärden är ett växande företag och tror på att jobba lokalt då varje ort har sina egna förutsättningar och vill finnas nära sina kunder. Så även om de är nya på orten så är driftpersonalen densamma, med skillnaden att de backas upp av Värmevärdens 100 medarbetare. Mer information om Värmevärden hittar du på deras hemsida, varmevarden.se.

Jag har frågor gällande min faktura, vem ska jag kontakta?

Har du frågor om din faktura som kommer ifrån Rättvik Energi, så kontaktar du som vanligt Rättvik Energi kundkontakt på 0247 - 44 100 eller teknikab@rattvik.se

Om du däremot får frågor vid nästa faktura, där Värmevärden är avsändare, så kontaktar du Värmevärdens kundservice på 0200- 75 16 60 eller kundservice@varmevarden.se Ytterligare presentation av Värmevärden kommer vid din nästa faktura.

Behöver jag kontakta Värmevärden för att få nästa faktura?

Vi sköter allting, så du behöver inte göra något. Du kommer som vanligt att få din faktura nästa månad, men med den nya avsändaren Värmevärden på kuvertet.

Avslutningsvis vill vi tacka alla våra fjärrvärmekunder för visat förtroende, och vi är övertygade om att det nya partnerskapet med Värmevärden kommer att skapa en starkare värmeverksamhet och på ett effektivt sätt kommer att bidra till att hjälpa människor och företag att leva och utvecklas i vår bygd på ett enkelt och hållbart sätt.

Med vänlig hälsning,

Rättvik Energi