Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial, broschyrer och utbildningsmaterial för dig som behöver kunna skriva ut.

Informationsblad med taxor och sophämtningsschema

Vår omtyckta informationsbroschyr innehållandes sophämtningsschemat skickas till våra kunder under vecka 7. För fritidshuskunder kommer broschyren skickas till er adress där ni är skriven under veckan. För fastboende i våra fyra kommune kommer broschyren delas ut som samhällsinformation i era brevlådor under helgen v.7.

Schema för sophämtningen ligger redan ute och ni hittar den här (länken öppnas i samma fönster).

Informationsbladet innehåller hämtningsscheman för sopbilen, öppettider för återvinningscentralen samt tips och råd.

Effekterna på miljön och kostnaderna:

Informationsbladet trycks i 35.000 ex och vi trycker på miljömärkt papper.

Leverans, tillgänglighet och synpunkter:

Om informationsbladet inte landat i er postlåda i mitten på februari, kontakta oss och meddela namn samt bostadsadress så skickar vi er ett exemplar.

Informationsbladet kommer även att finnas tillgängligt på respektive kommuns ÅVC, bibliotek och kommunhusens receptioner.

Har ni frågor kring innehållet i informationsbladet eller synpunkter på vår webbplats, skicka gärna ett mail till info@dvaab.se

Sorteringsinformation på flera språk

Få rätt avfall på rätt plats med hjälp av de här informationsaffischerna!

Sorteringsaffischer på flera språk

Dekaler till ditt soprum - nu också på flera språk

Här finns information att sätta upp i ditt soprum för att förbättra sorteringen (och därmed minska mängden restavfall) och förbättra miljön i matavfallskärlen.

Via länkarna hittar ni även information på flera språk. Språken utöver svenska och engelska är i tur och ordning tigrinja (talas i norra Etiopien och Eritrea), arabiska och somaliska:


Miniatyr av dekal för matavfall.
Miniatyr av dekal för matavfall.
Miniatyr av dekal för restavfall.
Miniatyr av dekal för restavfall.

Här samlar vi länkar och material att använda i skolarbete

Här finns information för dig som undervisar eller går i skolan och vill lära dig mer om vatten:


Här finns information för dig som undervisar eller går i skolan och vill lära dig mer om avfall: