Informationsmaterial

Här samlar vi informationsmaterial, broschyrer och utbildningsmaterial för dig som behöver kunna skriva ut.

Sorteringsinformation som affisch för utskrift

Få rätt avfall på rätt plats med hjälp av vår informationsaffisch.

Dekaler till ditt soprum

Den 1 juli 2020 lanserade Avfall Sverige ett nytt gemensamt skyltsystem för avfallssortering. De nya skyltarna ska göra det enkelt för alla att sortera rätt. Målet är ökad återvinning och ökade möjligheter att nå en cirkulär ekonomi. I förlängningen är målet att hela Norden ska använda samma system, med samma symboler.

Här kan du ladda ner material till soprummen: Flerbostadshus - Sverige sorterar | Avfall Sverige Länk till annan webbplats.