Om oss

Årsredovisningar

Dala Vatten och Avfall levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

Dala Vatten och Avfall driftar och utvecklar verksamheterna men själva anläggningarna ägs fortfarande av kommunerna själva, av deras teknikbolag.

Teknikbolagen är:
Gagnefs Teknik AB
Vansbro Teknik AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Leksand Vatten AB

Nedan återfinns årsredovisning per bolag.