Om oss

Årsredovisningar

Dala Vatten och Avfall AB levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

Dala Vatten och Avfall AB driftar och utvecklar verksamheterna men själva anläggningarna ägs fortfarande av kommunerna själva, av deras teknikbolag.

Teknikbolagen är:
Gagnefs Teknik AB
Vansbro Teknik AB
Rättvik Vatten och Avfall AB
Leksand Vatten AB

Utöver detta finns Rättvik Energi AB som driftat fjärrvärmen i Rättvik fram till sommaren 2020.

Nedan återfinns årsredovisning per bolag.