Om oss

Årsredovisningar

Dala Vatten och Avfall AB levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning. Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

AB driftar och utvecklar verksamheterna men själva anläggningarna ägs fortfarande av kommunerna själva, av deras teknikbolag.

Teknikbolagen är:
Gagnefs Teknik AB
Leksand Vatten AB
Rättvik Vatten och Avfall AB (tidigare Rättviks Teknik AB)
Vansbro Teknik AB

Nedan återfinns årsredovisning per bolag.

Rättvik Energi AB