Minska ditt avfall

Ett kreativt gäng som klipper i papper.

Visste du att det uppstod 449 kg hushållsavfall från varje person i Sverige 2022! För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom konsumera mindre och smartare samt sortera det avfall som ändå uppstår rätt. Det är en utmaning men tillsammans kan vi klara att minska våra avfallsmängder!

Återvinna är bra, förebygga är bäst

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Att förebygga avfall är att minska mängden avfall och avfallets farlighet. Det är något du gör innan en produkt blir avfall. Det förebyggande arbetet handlar alltså inte om sortering av avfall utan om saker vi gör vid till exempel inköp, lagring och användning för att förhindra att produkter blir avfall överhuvudtaget.

Hjälp på vägen för att minska ditt avfall

Här nedanför har vi samlat länkar till sidor med information om hur du kan minska ditt avfall.