Minska ditt avfall

Ett kreativt gäng som klipper i papper.

Varje svensk slänger nästan ett halvt ton avfall per år. Även om vi är duktiga på att återvinna vårt avfall till nya produkter och energi så ökar mängderna avfall konstant medan jordens resurser är begränsade. Att få avfallsmängderna att minska, att förebygga avfall, är därför nästa stora utmaning.

Upptäck det osynliga avfallet

Vet du hur mycket dina saker väger, egentligen?

Bli textilsmart

Kläder och textiler är stora miljöbovar, bli textilsmart och minska din påverkan på miljö och klimat.

Det du inte skaffar behöver du inte slänga

Att förebygga avfall (avfallsminimering) är att förhindra att avfall uppkommer och att bidra till avfall som är mindre giftigt. Det handlar alltså inte om att källsortera sitt avfall eftersom mer sortering inte gör att den totala mängden avfall blir mindre. Att förebygga avfall är till exempel att:

 • Tänka efter innan du köper något - behöver du verkligen det här eller vill du bara ha det?
 • Välja produkter som innehåller så lite gifter som möjligt.
 • Köpa begagnat istället för nytt.
 • Köpa produkter med bra kvalitet, lång hållbarhet och som är möjliga att reparera.
 • Låna eller hyr saker du bara behöver vid enstaka tillfällen, t.ex. en borrmaskin.
 • Reparera en trasig skärm eller byt ett dåligt batteri på din mobil istället för att slänga hela telefonen.
 • Dela saker med grannar och vänner, t.ex. genom bilpool.
 • Undvika engångsprodukter - våga t.ex. prova tygblöjor och menskopp.
 • Köpa tjänster istället för varor - unnda dig en massage istället för ett par nya skor.
 • Ge bort en upplevelse istället för en sak - en biobiljett uppskattas av de flesta.
 • Byta saker med varandra.
 • Köpa refill när det finns.
 • Köpa råvaror istället för färdiglagad och förpackad mat.
 • Inte låta mat bli gammal - håll koll på datum och planera menyn efter det du har hemma.
 • Dricka kranvatten istället för att köpa det på flaska eller burk.