Publicerad

Underhållsarbete på ledningsnätet i Rättvik

Ett underhållsarbete på ledningsnätet i Rättvik kommer utföras under onsdag 6 mars alternativ torsdag 7 mars. Arbetet innebär ingen påverkan på vattentillgången. Ibland kan underhållsarbeten göra så att det tillfälligt blir luft i ledningarna vilket kan resultera i att vattnet ser mjölkfärgat ut och att det vid tappning kan låta i rören - spola försiktigt tills luften i vattnet borta och vattnet är klart igen.

Vattnet kan också bli missfärgat vid vattenavstängningar, vid sådana tillfällen rekommenderar vi att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Uppdatering 2019-03-08:
Arbetet har blivit förflyttat till måndag 11/3-19.