Vattenmätare

Närbild på vattenmätare.

De flesta hushåll med kommunalt vatten och avlopp har en vattenmätare installerad som mäter hur mycket man förbrukar. Den visar hur mycket man ska betala i rörlig avgift. I de fall mätare saknas betalas en schablonavgift.

Läs av mätaren rätt

Så här läser du av mätaren:

 • Kontrollera så att du läser av rätt mätare. På avläsningskortet står ett mätarnummer som även finns på vattenmätaren.
 • Rapportera bara in de fem inramade siffrorna som står i fönstret på mätaren.
Närbild på vattenmätare.

Skicka in mätarställning

En gång per år avläser du mätaren och skickar in mätarställningen till oss. Det ger oss en uppgift på hur stor din vattenförbrukning varit under senaste året och vi justerar kommande fakturor efter detta. Det kan innebära antingen en högre eller lägre avgift på nästa faktura.

Det är viktigt att du som kund årligen gör denna avläsning så inte fakturor till dig under lång tid baseras på felaktig förbrukning. Läs mer om återbetalning.

Vi skickar ett brev med information och avläsningskort tillsammans med fakturan i juni.

Välj metod

Du kan rapportera in mätarställningen på flera olika sätt. I brevet vi skickar dig finns information samt ett användarnamn och lösenord som du kan komma att behöva.

Dessa rapporteringsmetoder kan du välja mellan:

 • Via webben - logga in dig på www.avlasning.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I brevet finner du användarnamn, lösenord samt det senaste datum som du kan lämna mätarställningen.
 • Via telefon - ring 0774-440 400 där du kan du registrera mätarställningen. Du behöver ha användarnamnet i brevet tillgängligt.
 • Via förtryckt kort - längst ner på avläsningsbrevet finns ett förtryckt kort där du fyller i mätarställning och avläsningsdatum. Skriv under kortet och skicka med posten.
 • Via fax - fyll i det förtryckta kortet i brevet och faxa det till 0370-34 61 02.

Påminnelse om avläsning

Vi skickar ut en påminnelse om mätarställningen inte rapporterats in senast det datum som står på avläsningskortet (eller om den varit felaktig så vi inte kunnat registrera den). Påminnelsen kommer tillsammans med nästa faktura.

När avläsningssidan är stängd

Här kan du registrera din vattenmätarställning de perioder när vår tjänst hos idata är stängd. Vi hanterar då din anmälan manuellt.
Formulär för att manuellt registrera din vattenmätarställning (sidan öppnas i ett nytt fönster). Länk till annan webbplats.

Fyll i din självavläsning på avlasning.se

I brevet med självavläsningskortet finner du användarnamn och lösenord för inloggning till www.avlasning.se. På självavläsningskortet hittar du även mätar numret för den vattenmätare du ska registrera.

Här loggar du in på avlasning.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte fått något självavläsningskort?

I samband med juni-fakturan skickar vi ut ett självavläsningskort till de hushåll som har kommunalt vatten och/eller avlopp och har en vattenmätare installerad. Har du inte fått något självavläsningskort kan det bero på någon av följande orsaker:

 • Har du under samma år fått en ny vattenmätare installerad har vi redan registrerat din vattenmätarställning och du får ett nytt självavläsningskort nästa år.
 • Har du redan registrerat din vattenmätarställning till oss under årets första 6 månader skickar vi ut ett nytt självavläsningskort nästa år.

Stämmer inget av ovanstående orsaker på dig och du ändå inte fått något självavläsningskort kan du alltid kontakta oss på telefonnummer 0247 - 44 100 så hjälper vi dig.

Godkänd vattenmätarplats

När det är klart för dig att koppla in vatten och/eller avlopp, tar du kontakt med oss för att boka en tid för installation av vattenmätare. Innan vårt besök behöver du förbereda vattenmätarplatsen.

 • Mätaren ska placeras på inkommande ledning i fastigheten och platsen ska vara godkänd av oss.
 • Mätaren ska skyddas mot frysning, värmepåverkan och yttre åverkan.
 • Väggparti och golv bör tåla läckage av vatten. Utrymmet ska vara väl ventilerat för att undvika fukt- och mögelskador.
 • Mätaren bör monteras i horisontell vinkel och ska monteras i en mätarkonsol som är fast förankrad, har en skjutbar koppling och avstängningsventiler på båda sidor.

Läs detta dokument för att se om du har en godkänd vattenmätarplats:

Kontroll av vattenmätarplats. Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fast monterad konsol med avstängningsventiler.

Fast monterad konsol med avstängningsventiler.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du har ansvar för tillsyn av mätaren, exempelvis att den inte läcker samt att den skyddas mot kyla, värme och annan yttre påverkan. Vattenmätaren ägs av VA-huvudmannen medan avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren ägs av dig. Kontrollera kranar regelbundet, så att de går att stänga vid behov.

Vid fel på mätaren eller läckage

Om mätaren av någon anledning har stannat, kontakta då vår kundservice snarast möjligt så vi kan byta ut mätaren.

Om det uppstår ett läckage från mätaren kontaktar du snarast vår kundservice. Skulle läckage uppstå från din fastighets vattenledning kontaktar du en egen VVS-installatör.

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att mätaren registrerar rätt mängd vatten byts den ut regelbundet, för närvarande vart 9:e år. Om det skulle visa sig att en mätare registrerar en felaktig förbrukning regleras detta genom återbetalning eller en tilläggsavgift.

Vi kontaktar dig i god tid när det blir dags att byta vattenmätare.

Läs mer om pågående vattenmätarbyten.

Läs vanliga frågor och svar om vattenmätarbyten.

Fakta om vattenmätaren

Mätarens nummer (identifikation) står på mässingsringen under mätarlocket. Numret identifierar i vilken fastighet mätaren är installerad, fabrikationstyp och vilket flöde (storlek) mätaren kan ge.

Det svarta kugghjulet snurrar när vattnet används. Räkneverket i mätaren visar antalet kubikmeter. De små visarna visar från vänster till höger antalet deciliter, liter, 10 liter, 100 liter och så vidare. När du läser av din mätare ska du bara redovisa antalet kubikmeter, det som de fem inramade siffrorna anger.

När man nyss bytt mätare kan det ligga kvar en luftbubbla under glaset, men den försvinner efter ett tag.