Vid en vattenläcka

Fot täpper till vattenläcka.

Ibland springer ledningar läck och orsakar störningar i vattenleveransen. Vi är omgående på plats för att lösa problemet. Så här går det till.

Hur upptäcks vattenläckan?

Att det är en vattenläcka kan vi se när det går åt ovanligt mycket vatten i ledningsnätet. Det tyder på att det står och läcker någonstans. Vi ger oss ut på läcksökning vilket ibland kan vara riktigt klurigt. Ledningsnätet är omfattande och läckan kan vara svårtillgänglig.

I vissa fall påverkas vattenreservoaren av det ökade vattensvinnet och vi kan ha svårt att fylla upp den tillräckligt. Det gör att det blir lägre tryck i kranarna eller inget vatten alls.

Vattenläckor kan även upptäckas av allmänheten om de är ytliga och pumpar upp vatten till markytan.

Meddelande till abonnenterna

På vår webbplats lägger vi ut aktuella driftstörningar och uppdateringar av det som pågår längre tid. Vi skickar driftinformation via vår app Mitt DVA, läs mer och hitta länkar för nedladdning på dalavattenavfall.se/app

Vid aktuella driftstörningar skickar vi även ut SMS. Du kan anmäla dig till vår SMS-tjänst via den här länken: dalavattenavfall.se/sms Öppnas i nytt fönster.

Ersättningsvatten under reparation

Vi ställer upp dricksvattentankar i det område som är utan vatten. Där kan man hämta vatten i egna kärl. Om reparationen beräknas ta kort tid ställs ingen tank ut. Dricksvattentanken är vanligtvis obemannad. Dina kärl fyller du under tappkranen på tanken.

I vissa fall fungerar det att koppla in en tankvagn direkt på ledningsnätet vilket gör att fastigheterna har rinnande vatten under arbetet. Då är det viktigt att inte spola vatten i onödan så att tanken räcker längre.

Läckan är lokaliserad och avskärmas

När vi hittat läckan så avgränsar vi den genom att stänga av områdets vattentillförsel. På det viset minskar vi antalet fastigheter som påverkas.

Grävning och reparation

Reparationsarbetet startas omgående så snart vi har tillgång till grävare. Ibland ställer tjälen till det så att det tar längre tid att komma ner till vattenläckan.

Brunt vatten efter reparationsarbetet

När vattnet släpps på igen kan det vara missfärgat. Det beror på att avlagringar i rören har lossnat. Det är inget farligt och försvinner om du spolar i kranen några minuter. Undvik att tvätta vita textilier till dess att vattnet är klart igen.

Återställning efter utförd grävning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.