Rent vatten!

Varje dag producerar Dala Vatten och Avfall AB dricksvatten till tusentals hushåll i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro. Vi tar också hand om och renar det använda vattnet.

Vattenmätare.

Dags att byta vattenmätare

2018-02-23

Har du fått konsoll moterad och är redo för mätarbyte? Vänligen hör av dig till oss via mail info@dvaab.se eller ring 020-200210.

Vattenmätaren hemma hos dig byts ut senast vart tionde år, så att du alltid har en felfri mätare som visar rätt förbrukning. Nu byter vi ut ett stort antal vatten­mätare i Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.

Man som drar slang över gräsmatta.

Slamtömning av enskilda avlopp

2017-10-25

När det är dags för slamtömning annonserar vår entreprenör i det lokala annonsbladet. Du behöver göra plats så att slambilen och föraren tar sig fram till din brunn.

Interiör i Rättviks avloppsreningsverk.

Övermo avlopps-
reningsverk har
byggts om

2019-08-29

Avloppsreningsverket i Leksand har byggts om till en modern anläggning med stor kapacitet och ny teknik.

Läs mer om verket och dess nya kapacitet här.