Aktuellt inom VA

Växter gillar regn. Samla regnvatten i en tunna och vattna med kanna, så sparar du på vattnet. Vattna tidig morgon, sen kväll eller på natten så att inte vattnet dunstar bort. #hållbarvattenanvändning

22 mars är det världsvattendagen – tack för att du använder vattnet hållbart!

Vatten är en förutsättning för allt liv, världens viktigaste livsmedel och en av våra stora klimatutmaningar. Ändå tar vi det för givet. Genom att till exempel stänga av kranen under tandborstningen, köra välfyllda disk- och tvättmaskiner, och ta en dusch istället för ett bad kan vi alla spara massor av vatten – vår allra viktigaste naturresurs. #hållbarvattenanvändning

Världsvattendagen instiftades av FN 1992 och sker den 22 mars varje år för att sätta fokus på betydelsen av färskvatten och verka för ett hållbart hanterande av vatten.

Klimatförändringar och befolkningsökning, tillsammans med nationella och globala krav, gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt. 2023 är temat för Världsvattendagen påskynda omställningen - för att snabbare lösa den globala vatten- och sanitetskrisen. Genom att ändra vårt beteende kring vatten kan vi alla göra skillnad.

Din vattenanvändning spelar roll

Vatten är liv. Och tillgången till rent vatten är en förutsättning för mänskligheten. De senaste åren har klimatförändringarnas påverkan märkts allt tydligare, och många av landets kommuner har upplevt svårigheter kring vattenförsörjning. För att säkerställa tillgången till rent vatten även i framtiden behöver vi övergå till en hållbar
vattenanvändning.

Att spara på vatten och att använda vatten hållbart har en tydlig koppling till Agenda 2030 och verksamheternas hållbarhetsarbete, och är en av våra absolut viktigaste framtidsfrågor.

42 kommuner införde bevattningsförbud någon gång förra året, och 21 kommuner uppmanade om att spara på vattnet på grund av ett ansträngt läge. Klimatförändringarna innebär att risken för vattenbrist ökar. Branschorganisationen Svenskt Vatten och dess över 300 medlemmar uppmanar nu svenskarna att minska sin vattenförbrukning.

I Sverige har vi sett på rent vatten som en självklarhet, men klimatförändringar och befolkningsökning innebär att vi behöver hushålla mer med vattnet. Det finns många enkla sätt att minska vattenanvändningen utan att ge avkall på vår bekvämlighet, säger Lisbeth Skinnar Martinsson, Affärsområdeschef VA på Dala Vatten och Avfall.

Den 22 mars infaller Världsvattendagen, FN:s dag för att lyfta betydelsen av vatten. Enligt den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC innebär klimatkrisen att brist på dricksvatten kommer bli allt vanligare.

Ett av budskapen från IPCC är att det kommer krävas omfattande klimatanpassningar för att vi som samhälle ska kunna hantera de klimatförändringar som inte kan undvikas. En sådan anpassning är att minska vattenanvändningen så att vattnet kan användas av fler och att vi vårdar vår viktigaste naturresurs.

I Sverige gör vi i snitt av med cirka 140 liter vatten per person och dygn. I Danmark och många andra länder i Europa är motsvarande siffra 100 liter.

– Vi jobbar för att öka kunskapen om vattnets värde och hur vi kan använda vatten på ett smartare sätt. En familj på fyra personer kan spara så mycket som 100 liter vatten per dag om de stänger av kranen medan de borstar tänderna, säger Lisbeth Skinnar Martinsson.

Svenskt Vatten har samlat en större del av Sveriges kommuner och VA –organisationer i ett gemensamt arbete för en hållbar vattenanvändning.

- Samarbete är en av förutsättningarna för att VA-branschen ska kunna bidra till de globala klimatmålen i Agenda 2030, avslutar Lisbeth.

6 tips – så sparar du vatten i vardagen

  • Ha en kanna vatten i kylen så slipper du spola tills vattnet blir kallt
  • Stäng av kranen när du borstar tänderna
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt (en halv maskin drar lika mycket vatten som en hel)
  • Diska inte under rinnande vatten
  • Duscha i stället för att bada, ta kortare duschar och stäng av kranen när du tvålar in dig
  • Vattna trädgården sparsamt, morgon eller kväll och gärna med regnvatten

Världsvattendagen

Den 22 mars är det Världsvattendagen, som instiftats av FN 1992 för att sätta fokus på betydelsen av
färskvatten och verka för hållbart hanterande av färskvatten. Årets tema för Världsvattendagen är grundvatten – att göra det osynliga synligt.

Läs mer om Världsvattendagen hos Svenskt Vatten (Länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och på worldwaterday.org (Länken öppnas i ett nytt fönster) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om vatten i IPCC-rapporten

Vatten går som en röd tråd genom allt som har med klimatet att göra. Klimatförändringarna leder till
kraftigare svängningar i vattnets kretslopp och ökar risken för översvämningar, skyfall, brist på dricksvatten, torka och skogsbränder i torra områden. Vatten spelar en viktig roll överallt, även där det inte syns.

En insjö med blankt, stilla vatten. Vid sjöns stränder finns hus, båtar och bryggor. Bortom sjön höjer sig en ås.