Anslutning till kommunalt VA

Fyller ett glas med vatten ur kranen.

Här kan du läsa om hur du ansluter din fastighet till kommunalt vatten och avlopp

Ansök om anslutning

Om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt VA ska du skicka in du in en ansökan om VA-anslutning. Har du frågor om att ansluta till kommunalt VA, mejla till info@dvaab.se eller fyll i ett självserviceformulär Länk till annan webbplats. så hör vi av oss!

Här finns ansökningsblanketter.

Inom verksamhetsområdet

Vi  kontrollerar om det går att ansluta din fastighet till kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten, det vill säga om fastigheten ingår i kommunens verksamhetsområde.

Har du egen vattenbrunn eller avloppsanläggning som du vill nyttja ska de uppfylla de kvalitetskrav som kommunens bygg- och miljökontor anger.

Tid för att ansluta

Hur lång tid det tar att ansluta beror på förutsättningarna. Tiden är beräknad från DVA har tagit emot din ansökan om VA-anslutning

Skriv tabellbeskrivning här

Förutsättning

Beräknad tid

Fastigheten finns inom verksamhetsområde och områdesledningarna finns klara

3-6 månader efter det att Dala Vatten och Avfall tagit emot din ansökan

Fastigheten finns inom verksamhetsområde men områdesledningar finns inte

6-18 månader efter det att Dala Vatten och Avfall har tagit emot din ansökan

Fastigheten finns inte inom verksamhetsområde

Dala Vatten och Avfall behöver göra en utredning. Skicka in en intresseanmälan så återkommer vi till dig

Anläggningsavgift VA

Anläggningsavgiften är en engångskostnad som betalas för att ansluta en fastighet till VA-nätet. Den beräknas efter gällande taxa om din fastighet ligger inom verksamhetsområdet. Vid tillbyggnad av din fastighet ligger det nya bygglovet som grund för avgiften.

Anläggningsavgiften beräknas utifrån förbindelsepunkt, servisledning och lägenhet (bostadsenhet). Avgiften beror också på hur din fastighet nyttjas, till exempel som privatboende eller för verksamhet. I enstaka fall tillkommer tomtyteavgift, dock ej vid anslutning till villa.

Anläggningsavgiften erläggs när förbindelsepunkt är upprättad och meddelad fastighetsägaren. Vid förändring inom fastigheten kan ytterligare anläggningsavgift tillkomma enligt gällande VA-taxa.

Läs mer om anläggningsavgiften i VA-taxan för din kommun.

Anslutning till fastigheten

Vi upprättar en förbindelsepunkt som normalt sett ligger vid fastighetsgränsen. Förbindelsepunkten är punkten där en fastighetens servisledning möter det allmänna ledningsnätet. Du som fastighetsägare har ansvar för ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten. VA-huvudmannen ansvarar från förbindelsepunkten och ut till det allmänna ledningsnätet. Du som är fastighetsägare utför och bekostar ledningsdragning mellan förbindelsepunkten och din fastighet. Den ska utföras fackmannamässigt av behörig entreprenör som du anlitar.

Innan inkoppling sker måste du ha betalat anläggningsavgiften.

Installation av vattenmätare

Vi installerar vattenmätaren hos dig. Ta kontakt med vår kundservice minst fem dagar innan du behöver ha mätaren på plats så bokar vi en tid för detta. Du som fastighetsägare ansvarar för att det finns en godkänd vattenmätarplats innan mätaren kan installeras.  Läs mer om vattenmätarkonsol nedan.

Vattenmätarkonsol

Med en mätarkonsol blir installationen säkrare och risken för framtida läckage minskar. Du som fastighetsägare får också en trygghet i att enkelt kunna stänga av vattentillförseln. Här visas en korrekt monterad mätare med konsol och ventiler på båda sidor om mätaren. Observera att ena kopplingen som håller fast mätaren ska vara skjutbar.

Instruktion för godkänd vattenmätarplats Pdf, 155.8 kB, öppnas i nytt fönster.

De årliga avgifterna - brukningsavgifter

När du har betalat anläggningsavgift och kopplats in på det kommunala ledningsnätet betalar du årliga brukningsavgifter. De består av en fast och en rörlig del, där den fasta delen betalas från det att huset är bebyggt och den rörliga avgiften bestäms av den mängd vatten du förbrukar.

Läs mer om avgifter >