Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Förnyelse av VA-nätet i Västtjärna, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med förnyelsearbete av VA-nätet i Västtjärna i Gagnefs kommun.

Under arbetets gång kommer vi utföra:

 • Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
 • Renovering av ledning - Installation
 • Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Krister Svärd

Status:

Arbetet pågår beräknas vara klart under mars 2024.

Utbyggnation av VA-nätet i Limsjöänget, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med en utbyggnation av ledningsnätet i området Limsjöänget, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Framkomligheten på vägar kommer vara begränsad i området, berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet påbörjas under november 2023 och beräknas vara klar under 2024

Förnyelse av VA-nätet i Tällberg, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med en förnyelse av ledningsnätet i området runt Sjögattu i Tällberg, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Framkomligheten på vägar kommer vara begränsad i området, berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet är pausat och beräknas påbörjas under våren 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Dala-Järna, Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ledningsförnyelse utmed Ringvägen i Dala-Järna, Vansbro kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet är pausat och beräknas påbörjas under våren 2024.

VA-utbyggnad i Limhagen, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med VA-utbyggnad i Limhagen, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet påbörjas under september 2023 och beräknas vara klar under vintern 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Sätra, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med en förnyelse av ledningsnätet i Sätra, Rättviks kommun.

Under arbetets gång kommer vi utföra:

 • Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
 • Renovering av ledning - Installation
 • Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Användning av avlopp under vårt arbete

Under vårt arbete kan du fortsätta att använda ditt avlopp men begränsa utsläppet i avloppen i största möjliga mån för att undvika översvämning då er servisledning är stängd under vår installation. Vi ber er därför att begränsa vattenanvändningen så mycket som möjligt under vårt arbete.

Ni kan under arbetets gång:

 • Toalettbesök
 • Diska för hand och liknande

Undvik under arbetets gång att:

 • Ta lång dusch/badkar
 • använda diskmaskin
 • använda tvättmaskin och liknande

För att arbetena skall bli färdiga så fort som möjligt kommer vi att arbeta stora delar av dygnet. Vi hoppas att ni har förståelse för situationen och att ni har överseende med de problem vårt arbete kan orsaka er.

Eventuella frågor besvaras gärna av personalen på arbetsplatsen.
Projektledare Björn Sjögren, 0709-413 435, AARSLEFF Rörteknik AB

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:
Arbetet påbörjas under september 2023 och beräknas vara klar under mars 2024.

Utbyggnad av VA-område Lerdal, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Werkmästargatan, Rättviks kommun

Vi bygger ny tryckstegring samt drar nya ledningar för området.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med projektet, berörda fastighetsägare blir kontaktade via sms.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Pågående och beräknas vara klart under våren 2024.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Dala-Floda, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Dala-Floda i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

Utbyggnad av VA-område Backa, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Backa, Rättviks kommun

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:

Janne Kallur

Status:

Pågående och beräknas vara klart under början av 2026.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Vansbro.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

VA-arbeten som avvaktar återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Ledningsförnyelse i industriområde, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023-2024 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med förnyelsearbete av VA-nätet i Rättviks kommun. Vi rengjrde, inspekterade och renoverade ledningar i industriomrdet i Rättvik.

Ledningsförnyelse Movägen, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med en förnyelse av ledningsnätet utmed Movägen i Leksand, Leksands kommun. Återställning i form av asfaltering återstår.

Omläggning av VA-ledningar på Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade vintern 2023 på uppdrag åt Leksand vatten med omläggning av VA-ledningar vid Åkerö brofäste i Leksand. Återställning i form av gräsytor och asfaltering återstår att utföra.

Ledningsförnyelse Björkvägen, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2023 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ledningsförnyelse utmed Björkvägen i Vansbro, Vansbro kommun. Återställning i form av asfaltering återstår.

Utbyggnad VA-nätet i Västanvik, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med VA-utbyggnad i Västanvik, Leksands kommun. Återställning i form av gräs och grusning återstår.

Överföringsledning vattenledningar i Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall med en överföringsledning för dricksvatten i Rättvik. Återställning i form av gräsytor och grusning återstår.

Färdigställda VA-arbeten 2022- 2023

Ledningsförnyelse avlopp i Moje, Gagnef kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2023 på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Moje i Gagnefs kommun.

Ledningsförnyelse Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med förnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö i Leksand under hösten 2022.

Ledningsförnyelse i Västannor, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Västannor i Leksands kommun.

Ledningsförnyelse Djura, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Djura, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse av avloppsledningar i Dalfors, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2022 och 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med infodring av avloppsledningarna i Dalfors, Rättviks kommun.

Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnef Teknik med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Moje, Gagnefs kommun.
Under hösten 2022 utfördes nyläggning av VA-ledningarna vid Mojevägen i Moje i Gagnefs kommun. .

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att förnya Avloppsledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Gärdebyn, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade vintern 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall med omläggning av VA-ledningar utmed Faluvägen på Gärdebyn i Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse Enån - Siljansvägen, Rättvik
Dala Vatten och Avfall arbetade under åren 2020-2023 med att förnya vatten- och spillvattenledningar i Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse i Mockfjärd, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnef Teknik under 2022 med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Mockfjärd, Gagnefs kommun.

Förnyelseprojekt av ledningsnät i Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall under hösten 2022 med att förnya Avloppsledningsnätet i Sjurberg och Boda , Rättviks kommun.

Ledningsförnyelse, Djurmo, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten/vintern 2022 på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Djurmo, Gagnefs kommun.

Ledningsförnyelse Lerdal, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2023 på uppdrag åt Rättvik vatten och avfall med ledningsförnyelse i området runt Kvarngatan och Mickelsgatan i Lerdal, Rättviks kommun.

Geoteknisk undersökning, Östanhol, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten AB med att göra en geoteknisk undersökning i Laknäs-Östanhol, Leksands kommun.

Förnyelsearbete Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya tryckspill-ledningen mellan Siljansnäs och Fornby, Leksands kommun.

Utbyggnad av VA-ledningsnät i Hjortnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med utbyggnad av VA-ledningsnätet i Hjortnäs i Leksand under sommaren/hösten 2022.

Akut ledningsförnyelse av VA-nätet längs Movägen, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag av Gagnefs teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet vid Movägen i Djurmo, Gagnefs kommun under våren/sommaren 2021.

Ledningsförnyelse i Kubäcken, Siljansnäs, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att förnya VA-ledningarna vid Kubäcken i Siljansnäs.

Överföringsledning mellan Tällberg och Leksand
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan 2018 och våren 2022 på uppdrag åt Leksands Vatten AB med att dra om ut VA-ledningar från Tällberg till Norra Hjortnäsheden.

Omläggning/ledningsförnyelse av VA-ledningar vid Norsbro, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Norsbro, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse i Tällberg, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2021 och fram till våren 2022 på uppdrag av Leksands Vatten AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Tällberg, Leksands kommun.

Omläggning av VA-ledningar i Västtjärna, Gagnefs kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2021 på uppdrag av Gagnef Teknik AB med en ledningsförnyelse av VA-ledningsnätet i Västtjärna, Gagnefs kommun. Återställning vid utfört arbete kommer ske under våren/sommaren 2022.