Pågående projekt

Exempelbild.

Dala Vatten och Avfall driver ett stort antal projekt som bland annat syftar till att ansluta ytterligare områden till det allmänna VA-nätet. Vi ska också utveckla och göra våra anläggningar driftsäkra samt att avloppsvattnets påverkan på sjöar och vattendrag ska minska.

Återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Förnyelse av VA-nätet i central Rättvik, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik vatten och Avfall AB med en förnyelse av ledningsnätet längs med RV70 mellan kommunhuset och upp till Circle K, Rättviks kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Entreprenör:

Lindesbergs grus och maskin AB utför borrning av vattenledning.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet påbörjas under maj 2024 och beräknas vara klar under hösten 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Dala Järna, Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med en förnyelse av ledningsnätet i Liljashol i Dala Järna, Vansbro kommun.

Tidsplan:

 • Vecka 21 Liljashol
  • Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
  • Renovering av ledning - Installation
  • Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning
 • Augusti-november
  • Relining av vattenledningar

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Olof Johansson

Status:

Arbetet påbörjas under maj 2024 och beräknas vara klar under november 2024.

Renovering av befintliga vatten- och avloppsledningar i Sifferbo, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall AB arbetar på uppdrag åt Gagnefs Teknik AB med att renovera befintliga VA-ledningar I Sifferbo, Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer att ske i samband med projektet. Berörda fastighetsägare blir kontaktade i förväg.

Vägavstängningar:

Vägavstängningar kommer att ske i samband med projektet. Vi har kontakt med vägföreningen i ärendet och berörda fastighetsägare blir kontaktade i förväg.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet påbörjades i april 2024 och förväntas pågå till juli 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Västtjärna, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med förnyelsearbete av VA-nätet i Västtjärna i Gagnefs kommun. återställ asfaltering utförs i höst

Under arbetets gång kommer vi utföra:

 • Rengöring av ledning - Rörinspektion/Spolning
 • Renovering av ledning - Installation
 • Rörinspektion av renoverad ledning/Spolning

Vi använder en miljövänlig och schaktfri metod för renoveringen. I korthet kan den beskrivas med att en mjuk hartsimpregnerad plaststrumpa förs in i den trasiga ledningen med hjälp av vattentryck eller tryckluft. När strumpan är på plats härdas den med värme och blir en ny hård, slitstark ledning inuti den gamla.

Vi kommer arbeta ute i gatan och behöver inte tillträde till er lägenhet/villa.

Under renoveringen kan en lukt av polyesterplast uppstå. Den kan komma in genom ventilationen men kan vädras ut efter att vi är klara på arbetsplatsen. Ni bör vänta med vädringen om ert fönster ligger nära den ånga som bildas under renoveringen.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Krister Svärd

Status:

Arbetet pågår beräknas vara klart under juni 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Tällberg, Leksands kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Leksand Vatten med en förnyelse av ledningsnätet i området runt Sjögattu i Tällberg, Leksands kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Framkomligheten på vägar kommer vara begränsad i området, berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet pågår och beräknas vara klar under hösten 2024.

Förnyelse av VA-nätet i Dala-Järna, Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ledningsförnyelse utmed Ringvägen i Dala-Järna, Vansbro kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer ske, berörda fastighetsägare blir informerade.

Vägavstängningar:

Viss påverkan på framkomligheten i området berörda fastighetsägare är informerade.

Kontaktperson:

Jonas Dahlberg

Status:

Arbetet pågår och beräknas avslutas under hösten 2024.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Dala-Floda, Gagnefs kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Gagnef Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Dala-Floda i Gagnefs kommun.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

Utbyggnad av VA-område Backa, Rättviks kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med med att bygga ut VA-ledningsnätet till Backa, Rättviks kommun

Mer information om projektet finns att läsa på dalavattenavfall.se/pågåendeprojekt

Kontaktperson:

Janne Kallur

Status:

Pågående och beräknas vara klart under början av 2026.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Vansbro kommun

Dala Vatten och Avfall arbetar på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med renovering av avloppsreningsverket i Vansbro.

Vattenavstängningar:

Vattenavstängningar kommer inte att ske i samband med projektet.

Kontaktperson:

Roger Lundkvist

Status:

Arbetet beräknas vara klar oktober 2024.

VA-arbeten som avvaktar återställning

Återställning efter grävningar kan dröja olika länge. När det gäller att asfaltera en yta behöver ytan som varit uppgrävd "sätta sig" före vi kan asfaltera - generellt behöver vi vänta ca 3 månader innan vi kan påbörja att asfaltera.

När det gäller att så gräs och plantera tillbaka uppgrävda växter är vi beroende av vilken säsong det är samt väder och vind. Generellt kan vi säga att vår målsättning är att återställa på de platser där arbeten är genomförda på höst/vinter och vår innan midsommar.

Ledningsförnyelse Sätra, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan september 2023 och mars 2024 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med en förnyelse av ledningsnätet i Sätra, Rättviks kommun. Återställningar i form av asfaltering och gräs återstår.

Utbyggnation av VA-nätet i Limsjöänget, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023 och fram till våren 2024 på uppdrag åt Leksand Vatten med en utbyggnation av ledningsnätet i området Limsjöänget, Leksands kommun. Återställningar i form av asfaltering och gräs återstår.

Ledningsförnyelse Movägen, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med en förnyelse av ledningsnätet utmed Movägen i Leksand, Leksands kommun. Återställning i form av asfaltering återstår.

Omläggning av VA-ledningar på Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade vintern 2023 på uppdrag åt Leksand vatten med omläggning av VA-ledningar vid Åkerö brofäste i Leksand. Återställning i form av gräsytor och asfaltering återstår att utföra.

Ledningsförnyelse Björkvägen, Vansbro kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under hösten 2023 på uppdrag åt Vansbro Teknik AB med ledningsförnyelse utmed Björkvägen i Vansbro, Vansbro kommun. Återställning i form av asfaltering återstår.

Utbyggnad VA-nätet i Västanvik, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med VA-utbyggnad i Västanvik, Leksands kommun. Återställning i form av gräs och grusning återstår.

Överföringsledning vattenledningar i Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall med en överföringsledning för dricksvatten i Rättvik. Återställning i form av gräsytor och grusning återstår.

Färdigställda VA-arbeten 2023 - 2024

Ledningsförnyelse i industriområde, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023-2024 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med förnyelsearbete av VA-nätet i Rättviks kommun. Vi rengjorde, inspekterade och renoverade ledningar i industriområdet i Rättvik.

VA-utbyggnad i Limhagen, Leksands kommun.
Dala Vatten och Avfall arbetade mellan september 2023 till mars 2024 på uppdrag åt Leksand Vatten med VA-utbyggnad i Limhagen, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse avlopp i Moje, Gagnef kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under våren 2023 på uppdrag åt Gagnef Teknik med ledningsförnyelse i Moje i Gagnefs kommun.

Ledningsförnyelse Åkerö, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade på uppdrag åt Leksands Vatten AB med förnyelse av VA-ledningsnätet på Åkerö i Leksand under hösten 2023.

Ledningsförnyelse i Västannor, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under vintern 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Västannor i Leksands kommun.

Ledningsförnyelse Djura, Leksands kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2023 på uppdrag åt Leksand Vatten med ledningsförnyelse i Djura, Leksands kommun.

Ledningsförnyelse av avloppsledningar i Dalfors, Rättviks kommun
Dala Vatten och Avfall arbetade under 2022 och 2023 på uppdrag åt Rättvik Vatten och Avfall AB med infodring av avloppsledningarna i Dalfors, Rättviks kommun.