Prao och Praktik

Funderar du på att göra din prao eller praktik hos oss?
Hos oss får du lära dig massor om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Bild på en drifttekniker som kopplar ledningar i en grop

Varje dag gör vi spännande och viktiga saker på Dala Vatten och Avfall.
Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning.
Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

För prao eller praktik hos oss, be studievägledaren eller alternativt läraren kontakta info@dvaab.se .

Prao: Kan vi erbjuda efter överenskommelse för de under 16 år på kontoret - ej ute på våra respektive verksamhetsområden: VA och Avfall.

Yrkesinriktad praktik (gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning): Kan vi erbjuda efter överenskommelse ute på de olika verksamhetsområdena: VA och Avfall och även på kontoret.

Bild på en medarbetare på en återvinningscentral