Prao och Praktik

Bild på en drifttekniker som kopplar ledningar i en grop

Funderar du på att göra din prao eller praktik hos oss?
Hos oss får du lära dig massor om vatten, avlopp, avfall och återvinning.

Varje dag gör vi spännande och viktiga saker på Dala Vatten och Avfall AB.
Vi levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om avfall för säker hantering och återvinning.
Vi arbetar för att vara en del av ett hållbart samhälle och att bidra till samhällsutvecklingen.

För prao eller praktik hos oss, be studievägledaren eller alternativt läraren kontakta vår HR-chef Erika Ivarsson, telefonnummer 0247 - 44 108.

Prao: Kan vi erbjuda efter överenskommelse för de under 16 år på kontoret - ej ute på våra respektive verksamhetsområden: VA och Avfall.

Yrkesinriktad praktik (gymnasieskola eller eftergymnasial utbildning): Kan vi erbjuda efter överenskommelse ute på de olika verksamhetsområdena: VA och Avfall och även på kontoret.

Bild på en medarbetare på en återvinningscentral

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .