Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Fyller ett glas med kranvatten.

Vi projekterar och bygger ut allmänt vatten och avlopp i våra fyra ägarkommuner. Se menyn på vänster sida för information kring ditt område och vad det innebär för dig som fastighetsägare.

 

Vad styr utbyggnaden av vatten och avlopp?

Kommunerna är jämlikt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skyldiga att ordna med s k vattentjänster, d v s försörjning av vatten och avlopp, för kommunens invånare.

I lagens 6 § skrivs bl a följande

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen:

  1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
  2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."

Dala Vatten och Avfall AB

Postadress: Box 234, 793 25 Leksand
Besöksadress: Tallskogsvägen 1, 793 35 Leksand
E-post: info@dvaab.se Telefon: 020‑200 210

Organisationsnummer: 556714-8555


Om webbplatsen och cookies |  Webbkarta


Kundservice 020 - 200 210

Telefontid vardagar: kl 08.00-12.00 och 13.00-15.00


Vid akuta fel på det kommunala VA-nätet utanför telefontid ring: 023-133 08.

Har du egen brunn och behöver akut beställning av slamtömning utanför telefontid ring: 0243-25 70 10 .