Enskilt avlopp och slamtömning

Man som drar slang för slamtömning.

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning. Kommunens miljökontor hanterar tillstånd för dessa. Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avlopps­anläggningen i det område där du har din fastighet.

SMS-tjänst

Förbered för slamtömning

Framkomlighet till brunn

Som fastighetsägare ansvarar du för att din slamanläggning är lätt åtkomlig och tydligt utmärkt.

Slambilen är stor och tung. Vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton. Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg. Den behöver också kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.

Innan slambilen kommer

  • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
  • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
  • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket.
  • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader.

När sker slamtömningen

Tömning av slamanläggning årligen

Din slambrunn och slutna tank ska tömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Vänd dig till kommunens miljökontor för information om hur ofta din anläggning ska tömmas. Dit vänder du dig även om du vill ansöka om förlängt tömningsintervall. Slammet definieras som hushållsavfall och tömningen sker av våra entreprenörer.

I Gagnef, Leksand och Rättvik sker ordinarie slamtömning av enskilda avloppsanläggningar under perioden mars-december. I Vansbro utförs den ordinarie slamtömningen under hösten.

Annonsering inför tömning

Entreprenören som utför tömningen annonserar i det lokala annonsbladet innan ordinarie slamtömning påbörjas. Är ni registrerade i vår SMS-tjänst får ni ett SMS före och efter tömning. Nedan finns även ett tömningsschema som uppdateras kontinuerligt.

Här kan du se i vilken ordning tömningen sker inom kommunen >

Här hittar du planerad tömning enligt traktkartan >länk till annan webbplats

Råd och rekommendationer

Om du har ett enskilt avlopp gäller dessa råd för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler.

Avfall från enskilda avloppsanläggningarPDF

Hur ser jag om slambrunnen är tömd?

Det kan ibland vara svårt att se om slambrunnen är tömd eftersom en del slambrunnar alltid är fyllda med vatten.

Kontrollera enklast genom att lyfta på locket och se om den tjocka slamkakan på ytan är borta. Ta en lång pinne, bräda eller dylikt och känn om det finns slam på botten i första kammaren (kammaren där ledningen från huset är inkopplad). Tänk också på att vissa brunnar ska ha ett mindre slamlager i botten.

Det är helt normalt att det står vatten i brunnen efter tömning. Vi tömmer slamkakan samt det slam som samlats på botten och lämnar därefter det nästan ”slamfria” vattnet kvar.

Det kan ligga lite tunt slam eller skum på vattenytan efter tömning. Det kan komma från kanterna på brunnen eller från ledningen från huset där det kan ha legat kvar slam. Detta är helt normalt.

Akut eller extra tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi s.k budad tömning som sker inom tre arbetsdagar, eller akuttömning som sker inom 8 timmar. Pris för detta finns i Avfallstaxan.

Kontakta vår kundservice för beställning och information på 0247 - 44 100.

Har du enskilt avlopp och behöver beställa akut slamtömning i Gagnef, Leksand, Rättvik eller Vansbro utanför telefontid: Ring 0243-25 70 10

(Våra ordinarie telefontider är vardagar kl 08.00-12.00 samt 13.00-15.00.)

Uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Slamanläggningen används inte under en period eller har låg belastning

Enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan söka dispens hos kommunens miljökontor.

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Ansök om dispens

Ansökan görs hos respektive kommuns miljökontor, en handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen. 

Tungt lock

Tungt lock

Arbetet med slamtömning medför många belastnings- och förslitningsskador på grund av tunga lyft.

Belastningsreglerna säger att personal som tömmer brunnar inte ska lyfta vikter över 15 kg, när locket kan skjutas åt sidan gäller max 35 kg.

Dala Vatten och Avfall tar, med stöd av kommunens avfallstaxa, ut en extra avgift som i dagsläget är 500 kr vid tungt lock som kräver dubbel bemanning.

Byte av tungt lock

Det finns många olika leverantörer av lätta och säkra utbyteslock på marknaden. Använd sökord som "lätta lock" för att söka efter återförsäljare.

Om ni har ett tungt lock och väljer att inför nästa tömning byta ut ert lock kontakta Dala Vatten och Avfall och informera om att det inte längre finns behov av dubbel bemanning vid er anläggning. 

Vid frågor och stopp

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 0247 - 44 100.

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.

Kostnad för slamtömning står i avfallstaxan för din kommun.

Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Gagnefs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Leksands kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättviks kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vansbro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster