Enskilt avlopp och slamtömning

Man som drar slang för slamtömning.

Fastigheter som inte är anslutna till kommunalt avlopp har en egen avlopps­anläggning. Kommunens miljökontor hanterar tillstånd för dessa. Där kan du också få råd och anvisningar om vilka krav som ställs på den enskilda avlopps­anläggningen i det område där du har din fastighet.

Slamtömning av enskilda avlopp

Din enskilda avloppsanläggning ska slamtömmas regelbundet för att upprätthålla en god funktion. Slamavskiljare och minireningsverk töms utifrån gällande regler då slambilarna kör från by till by efter ett förutbestämd körschema - ordinarie slamtömning. Utöver ordinarie slamtömning finns det alltid möjlighet att, vid behov, året runt, beställa akut eller extra slamtömning.

Körschema ordinarie slamtömning

Information om när den schemalagda slamtömningen utförs i respektive kommun och by.

Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren om enskilda avlopp och slamtömning.

SMS-tjänst

Vi erbjuder en SMS-tjänst för avisering om planerad slamtömning samt kvittens efter avslutad tömning.

Avisering inför slamtömning

Cirka fyra veckor innan vi börjar tömma i ditt område skickas ett sms ut till det mobilnummer som anmälts till oss. Aviseringen innehåller följande information:

 • under vilka två veckor tömning sker i området samt
 • hur du som fastighetsägare ska förbereda dig för slamtömning

Kvittens efter utförd tömning

När slamtömning har utförts skickas ett sms som kvittens, har slamtömning av någon orsak inte kunnat utföras skickas ett sms som meddelar detta.

Anmäl ditt mobilnummer

Anmäl dig till tjänsten här (sidan öppnas i detta fönster).

Observera att det kan dröja någon vecka innan ditt mobilnummer läggs in i systemet från det att du anmält det, det beror på att detta måste göras manuellt.

Förbered för slamtömning

Som fastighetsägare ansvarar du för att se till att vi har möjlighet att slamtömma din avloppsanläggning. Det är därför viktigt att du följer nedanstående råd och anvisningar. Om vi inte kan tömma din anläggning på grund av hinder eller brister i punkterna nedan behöver du betala för bomkörning enligt gällande avfallstaxa.

Framkomlighet för slambilen

 • Slambilen är stor och tung, vägen till fastigheten måste vara fri från buskar och träd och klara av fordon upp till 25 ton.
 • Slambilen behöver 4 meter i bredd och 4,5 meter i höjd på en helt hinderfri väg.
 • Slambilen behöver kunna komma nära anläggningen, helst inom 10 meter.
 • Om det finns vägbom måste denna vara upplåst alternativt att kodlås används för vilket koden meddelas till vår kundservice så att vi i vår tur kan informera chauffören.
 • Har du robotgräsklippare som saknar begränsningskabel mot väg där slambilen tar sig fram och/eller vid slambilens uppställningsplats, behöver du ha uppsikt över klipparen för att undvika att den skadas av bilen.

Framkomlighet till avloppsanläggningen

 • Markera anläggningen med en vimpel eller liknande.
 • Röj ordentligt från slambilens uppställningsplats ända fram till och runtom slamanläggningen.
 • Vintertid ska det vara skottat och vid behov sandat från bilens uppställningsplats fram till och runtom slamanläggningen.
 • Lossa muttrar som rostat fast och lås upp eventuella kättingar över brunnslocket. Brunnslock under jord ska vara framgrävda.
 • Locket ska vara fritt från saker, t.ex. blomkrukor eller överbyggnader. Tänk också på att inte plantera runt om slamanläggningen eller längs vägen som slangen ska dras.

Viktig information till dig som har ett minireningsverk

Slamtömning av minireningsverk kräver särskilda förberedelser av dig som fastighetsägare. Vi vill därför be dig som har ett sådant att ta del av vår information om detta (sidan öppnas i detta fönster).

Föreskrifter, råd och rekommendationer

Kommunens avfallsföreskrifter

Slam från enskilda avlopp räknas som ett avfall. Regler för enskilda avlopp finns därför i kommunens föreskrifter för avfallshantering (sidan öppnas i detta fönster).

Råd och rekommendationer

Om du har ett enskilt avlopp gäller dessa råd för att tömning och drift ska fungera på bästa sätt. Du som fastighetsägare ansvarar för att din anläggning är anpassad efter gällande råd och regler.

Avfall från enskilda avloppsanläggningar (sidan öppnas i detta fönster). Pdf, 714.8 kB.

Akut eller extra tömning

Behövs slamtömning utöver ordinarie tur så erbjuder vi så kallad budad tömning som sker inom fem arbetsdagar, tömning på bestämd dag eller akuttömning som sker inom 8 timmar. Pris för detta finns i avfallstaxan (sidan öppnas i detta fönster).

Beställ via vår självservice

Budad tömning och tömning på bestämd dag beställer du enkelt via formulär på vår sida för självservice (sidan öppnas i detta fönster). Vill du hellre prata med oss ringer du vår kundservice på 0247-44 100.

Beställ akut slamtömning

Kontakta vår kundservice på 0247 - 44 100. Utanför telefontid ring 010-264 54 56

Öppettider kundservice (sidan öppnas i detta fönster).

Uppehåll i slamtömning eller förlängt tömningsintervall

Slamanläggningen används inte under en period eller har låg belastning

Enskilda avlopp som under en period inte används eller som har en låg belastning i förhållande till avloppets dimensionering kan söka dispens hos kommunens miljökontor.

Om slamanläggningen inte används under en period kan dispens ”uppehåll från slamtömning” sökas.

Om slamanläggningen används lite kan dispens ”förlängt tömningsintervall” sökas. Förutsättning för detta är att anläggningen är godkänd och rätt dimensionerad.

Ansök om dispens

Ansökan görs hos respektive kommuns miljökontor, en handläggningsavgift kan komma att tas ut.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen. 

Sluttömning av enskilt avlopp

Ska du koppla in din fastighet på det kommunala avloppsnätet?

Om du ska koppla in dig på det kommunala avloppsnätet och avsluta ditt enskilda avlopp måste du göra en så kallad sluttömning av din enskilda avloppsanläggning, det kan du beställa via vårt formulär för beställning av extra slamtömning (sidan öppnas i detta fönster Länk till annan webbplats.). Har en sluttömning redan gjorts kontaktar du vår kundservice på kundservice@dvaab.se eller 0247-44 100 Länk till annan webbplats. för att informera oss om att du inte behöver någon mer slamtömning.

Notera att det är enbart Dala Vatten och Avfall som får utföra sluttömning av ditt enskilda avlopp.

Du behöver även kontakta miljökontoret i din kommun för att få besked om hur du ska hantera din gamla avloppsanläggning.

Slamanläggningen används inte och kommer inte att användas

Om det enskilda avloppet inte används alls och inte kommer att användas, kontakta miljökontoret för hur ni ska gå till väga för att gräva bort eller fylla igen anläggningen. 

Tungt lock

Tungt lock

Slamtömning av avloppsanläggningar är ett tungt jobb, mycket tyngre än vad de arbetsmiljöregler som finns för manuellt arbete tillåter. Arbetet medför mycket belastnings- och förslitningsskador på grund av många tunga lyft med bland annat brunnslock och slangdragning.

Belastningsreglerna säger att personal som tömmer brunnar inte ska lyfta vikter över 15 kg, när locket kan skjutas åt sidan gäller max 25 kg.

Dala Vatten och Avfall tar, med stöd av kommunens avfallstaxa, ut en extra avgift som i dagsläget är 880 kr vid tungt lock som kräver dubbel bemanning.

Byte av tungt lock

Det finns många olika leverantörer av lätta och säkra utbyteslock på marknaden. Använd sökord som "lätta lock" för att söka efter återförsäljare.

Om ni har ett tungt lock och väljer att inför nästa tömning byta ut ert lock kontakta Dala Vatten och Avfall och informera om att det inte längre finns behov av dubbel bemanning vid er anläggning. 

Vid frågor och stopp

Besök gärna vår sida med vanliga frågor och svar om enskilda avlopp och slamtömning (sidan öppnas i detta fönster).

Vid frågor om enskilda avloppsanläggningar

Om du har frågor om enskilda avloppsanläggningar, kontakta miljökontoret i din kommun. Direktlänk till din kommuns information om enskilda avlopp:

Vid frågor om slamtömning

Vid frågor om slamtömning kontakta vår kundservice 0247 - 44 100.

Kostnad för slamtömning finns i avfallstaxan för din kommun (sidan öppnas i detta fönster).

Vid stopp i enskilt avlopp

Vid stopp i enskilt avlopp bör du kontakta ett slamsugningsföretag och ett VVS-företag.