Publicerad

Arbete på ledningsnätet i Himmelslätta, Gagnef

Under måndagen den 25/2 kl 09:00-16:00 utför vi arbete på VA-ledningsnätet i Himmelslätta, Gagnefs kommun. Detta kan påverka vattentillförseln tillfälligt hos boende i området.

Under arbetet och sedan när vattnet kommer tillbaka kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.

Om problemen kvarstår efter spolning kontakta kundservice 020-200 210.