Publicerad

Begränsad vattentillgång i Söderås och Utanåker i Rättvik pga elavbrott

Ett underhållsarbete som utföras av Dalaenergi påverkar eltillföreseln till pumpstationerna som pumpar upp vattnet till fastigheterna i Söderås och Utanåker i Rättvik. Arbetet pågår mellan kl. 10:00-14:00.

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.