Publicerad

Begränsad vattentillgång i Västberg, Rovgärdet och Sätra i Rättvik pga elavbrott

Ett oplanerat strömavbrott hos Dalaenergi påverkar eltillföreseln till pumpstegringarna som pumpar upp vattnet till fastigheterna i Västberg, Rovgärdet och Sätra i Rättvik. Arbetet utförs skyndsamt under dagen.

När vattnet kommer tillbaka i kranen kan det vara missfärgat och vi rekommenderar att ni spolar i några minuter tills vattnet åter blivit klart. Undvik att tvätta vittvätt tills vattnet är klart igen.