Publicerad

Driftstörningar i värmeleveranserna i Nyheden

Torsdagen den 18 oktober mellan kl. 09:00 – 16:00 kommer boende på Nyheden att råka ut för driftstörningar i värmeleveranserna.

Fler ansluter sig till fjärrvärme
Vi är glada för att det är fler som ansluter sig till Rättviks energis fjärrvärmenät men det innebär att värmeleveranserna måste stoppas i ett delområde för att kunna koppla ihop rören mellan nätet och våra nya kunder.

Brev har förmedelats i berörda kunders brevlådor.